บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559

บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559

บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2559

                ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2559 โดยมีนายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก สู่ระดับชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนได้มีใจรักในด้านกีฬาและมีการออกกำลังต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านกีฬาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ศักยภาพเจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด โดยมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆของจังหวัดตากทั้งหมด 9 อำเภอประกอบด้วย  ทีมอำเภอเมืองตากโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ทีมอำเภอบ้านตาก  ทีมอำเภอวังเจ้า  ทีมอำเภออุ้มผาง  ทีมอำเภอพบพระ  ทีมอำเภอแม่ระมาด  ทีมอำเภอท่าสองยาง  ทีมอำเภอแม่สอด  และ ทีมเทศบาลนครแม่สอด  ในวันสุดท้ายของการแข่งขันในช่วงต้นเป็นการแข่งขันคู่กระชับมิตร ระหว่างทีมวีไอพีนครแม่สอด กับทีม บ้านพรพฤกษา โดยทีมวีไอพีนครแม่สอด เอาชนะทีมบ้านพรพฤกษาได้ด้วยคะแนน 2 ประตู ต่อ 1   และต่อด้วยคู่ชิงที่ 3 ระหว่างทีม อำเภอท่าสองยาง กับทีม อำเภอเมืองตาก โดยทีมอำเภอท่าสองยางเอาชนะทีมอำเภอเมืองตากไป  1   ประตู ต่อ 0    และสำหรับคู่ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีม เทศบาลนครแม่สอด พบกับทีม อำเภออุ้มผาง ซึ่งทั้งสองทีมฝีเท้าสูสี ผลัดกันลุก ผลัดกันรับ ครึ่งแรกยังไม่มีใครทำอะไรกันได้ จนเข้าสู่ครึ่งหลัง ทีมเทศบาลนครแม่สอด ตีไข่แตก นำอำเภออุ้มผางไปได้ด้วยฝีเท้าของเบอร์ 12  อภิชาต คงเมือง พอหมดเวลาทีมเทศบาลนครแม่สอด เอาชนะทีมอำเภอท่าสองยาง ไปได้ด้วย 1 ประตู ต่อ 0 ชิงแชมป์ชนะเลิศจังหวัดตาก และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2559 ในการแข่งขันในครั้งนี้เอาไว้ได้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป