บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทรู ซุปเปอร์ ไฟเบอร์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสง จารทรู ออนไลน์ ใช้ได้จริงที่แม่สอด แล้ว

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทรู ซุปเปอร์ ไฟเบอร์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสง จารทรู ออนไลน์ ใช้ได้จริงที่แม่สอด แล้ว

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทรู ซุปเปอร์ ไฟเบอร์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสง จารทรู ออนไลน์ ใช้ได้จริงที่แม่สอด แล้ว

                ที่ร้านโชคดี สเต็กเฮ้าส์ เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทรู ซุปเปอร์ ไฟเบอร์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสง จารทรู ออนไลน์ ใช้ได้จริงที่แม่สอด โดยมีนายศิริพจน์  คุณากรพันธ์  กรุ๊ป เมเนจิ้ง ไดเรคเตอร์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีผู้บริหารกลุ่มทรู เพื่อนคู่ค้าทรู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

                ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดตัว True Super Fiber ทรู ซุปเปอร์ ไฟเบอร์  อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสง True Online  ทรู ออลไลท์ เปิดตัวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) 30/3 (Mbps. เม็กกะไบด์) เน็ตบ้านทรู คุ้มที่สุด อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสงเพื่อให้บริการกับนักธุรกิจ-ภาคราชการ-ภาคการท่องเที่ยวและประชาชน ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วแสง จากทรู ออนไลน์ บนเครือข่าย hi speed Home Internet FTTx หรือสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่นครแม่สอด ที่รองรับบริการแบบ( Quad Play ควอด เพล )ด้วยศักยภาพการส่งสัญญาณที่มีคุณภาพและความคมชัดสูง ทั้งการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วแสง และสูงมาก มีความเร็วสูงสุดถึง 10 (Gbpsจิ๊กกะไบด์) บริการเต็มรูปแบบสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณมือถือสปีดเร็วแรงเทียบเท่า 4 G ที่จะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 16,000 หลังคาเรือน และจะขยายต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมพื้นที่บริการให้มากที่สุดทั้งประเทศครบทั้ง 928อำเภอ 7,394 ตำบล 67,615 หมู่บ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAseanEconomicsCommunit-AEC
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป