บริษัท เอ็กเซดี้(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับประมงอำเภอบางคล้า และอำเภอบางคล้า จัดกิจกรรมปล่อยปลา CSR จำนวน 100,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บริษัท เอ็กเซดี้(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับประมงอำเภอบางคล้า และอำเภอบางคล้า จัดกิจกรรมปล่อยปลา CSR จำนวน 100,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่บริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำโจ้โล้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท เอ็กเซดี้(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับประมงอำเภอบางคล้า และอำเภอบางคล้า จัดกิจกรรมปล่อยปลา CSR จำนวน 100,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางคล้าให้การต้อนรับ นายริวซูซูกิ ประธานบริษัท เอ็กเซดี้(ประเทศไทย) จำกัด และนายชนินทร์ ศรแดง รองประธานบริษัทฯ และพนักงานบริษัท เอ็กเซดี้(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อัจฉริยานุกูล ประมงอำเภอบางคล้า ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมปล่อยปลา CSR ครั้งนี้
 
ทั้งนี้ บริษัท เอ็กเซดี้(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีนโยบายในการทำกิจกรรม CSR เพื่อคืนประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะเหลือน้อยและได้มีการดำเนินกิจกรรม CSR ในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา โดยตัวอย่างกิจกรรม CSR ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกปะการังเทียมตามแนวปะการังน้ำตื้น กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเป็นต้น และด้วยในเดือนสิงหาคมนี้มีวันคล้ายกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรของปลาและเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารในธรรมชาติด้วย
 
20160808180411.jpg
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้รายงานข่าว    :   ศิลา ศรีสุนทร    ผู้สื่อข่าว         :  ชาญณรงค์ เนตรโรจน์แหล่งที่มา        :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
                         และ บริษัท เอ็กเซดี้ ประเทศไทย จำกัด
Link                : VDO Form prd

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

นักขับโดรนเบื้องต้น(รุ่นที่ 2) TPBS