บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 171 ทุน

บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 171 ทุน

บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 171 ทุน

ที่สโมสร เหมืองแม่สอด นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บ.ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีนายยรรยง กุนาคำ ปลัดอำเภอแม่สอด มิสเตอร์ฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บ.ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ นายเทียนชัย สิงหการ ผอ.การเหมือง บ.ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  โดยในครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับ เยาวชนดีเด่นผาแดง ที่ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งประกอบด้วย 1.เด็กหญิงธิดานุช ทิน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.บ้านแม่ตาวแพะ 

2.นางสาวนันทนา ขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26

3.นางสาวเบญจมาศ กมลกิตติกานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.แม่กุวิทยาคม 

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ มอบแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ทำการมอบทุนครั้งที่ 1 ไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน จำนวน 171 ทุน รวมมูลค่าว 339,000 บาท และในวันนี้อีก  154 ทุน รวมมูลค่า 271,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษาทุนละ 4,000 บาท  

บ.ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ได้คำนึงถืงความสำคัญของการช่วยเหลือและดูแลท้องถิ่นจังหวัดตากตามตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการและตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น เห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดตาก ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญลำดับแรกของบริษัทฯ จึงได้เริ่มมีการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 และมอบเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ซึ่งทำให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดตากได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีขึ้น มาบัดนี้ปี 2559 จะเป็นปีสุดท้ายที่สำนักงานเหมืองแม่สอด จะสามารถมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดตาก สืบเนื่องจากบริษัทจะยุติการดำเนินกิจกรรมเหมืองแม่สอดภายในสิ้นปีนี้

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป