ประชาธิปไตย (อาจ) เป็นมายา เงินตราสิของจริง

ประชาธิปไตย (อาจ) เป็นมายา เงินตราสิของจริง

เพราะปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ เรามาล้วงกระเป๋าคนชั้นกลาง ถามถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้

พร้อมด้วยบทวิเคราะห์แบบแฟร์ๆ จาก ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ