บันทึก: เครือข่ายปกป้องอันดามันฯ พบตัวแทนทูตแคนาดา คุยแผนพลังงานไทย

บันทึก: เครือข่ายปกป้องอันดามันฯ พบตัวแทนทูตแคนาดา คุยแผนพลังงานไทย

สถานทูตแคนาดา เวลา 10.00 – 11.00 น.

สรุปการพูดคุย…

วันนี้ทางเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินขอขอบคุณ คุณแมธธิว โรเบิร์ตสัน เลขานุการโทฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ ผู้แทนท่านเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ที่ให้โอกาสเราได้เข้าพบและพูดคุยด้านนโยบายพลังงาน 

เป็นที่น่ายินดีว่า ทางรัฐบาลของแคนาดากำลังเดินหน้าลดละเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

ท่านบอกว่าไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบายพลังงานจะมีความสำคัญเท่านั้น แต่ความโปร่งใสและเป็นธรรมเป็นสิ่งที่แคนาดาให้ความสำคัญ ระหว่างที่เราพูดคุยกันเรื่องการที่ กฟผ.และรัฐบาลจะประกาศผลการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือถ่านหินกระบี่ ทั้งที่กระบวนการการจัดทำรายงานผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่ผ่านการอนุมัติและขาดธรรมาภิบาล

ท่านบอกว่าทางประเทศแคนาดากำลังจับตานโยบายพลังงานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือถ่านหินกระบี่ ทางรัฐบาลแคนาดามุ่งเน้นการพัฒนาการลงทุนพลังงานหมุนเวียน 

ทางประเทศแคนาดาได้มีการพูดคุยด้านนโยบายพลังงานกับรัฐบาลและ กฟผ.เช่นกัน และย้ำเรื่องการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนทั้งด้าน Green & Clean Energy

เราพูดคุยกันเรื่อง Krabi goes Green และกระบี่กำลังเป็นโมเดลแรกที่จะก้าวสู่จังหวัดพลังงานหมุนเวียน 100 %ในอีก 2 ปี 

ในขณะที่ผู้ว่าการรัฐของออนตาริโอ้กับพลเมืองได้เริ่มเดินหน้าปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินของเขาทั้ง 19 โรงตั้งแต่ปี 2003 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ท่านย้ำว่า ทางสถานฑูตแคนาดาขอขอบคุณเครือข่ายหยุดถ่านหินอันดามันที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลและจะนำเสนอประเด็นดังกล่าวไปยังรัฐบาลแคนาดาอีกทางหนึ่ง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงานหลังจากนี้ในด้านนโยบายพลังงาน

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com