บันทึกปาฐกถา 41 ปี 14 ตุลา : ขบวนการประชาชน ปัญหา และทางออกของประเทศไทย โดย วิทยากร เชียงกูล

บันทึกปาฐกถา 41 ปี 14 ตุลา : ขบวนการประชาชน ปัญหา และทางออกของประเทศไทย โดย วิทยากร เชียงกูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิ 14 ตุลา จัดงาน “รำลึกครบรอบ 41 ปี 14 ตุลา ” เพื่อรำลึกถึงวีรชนด้านประชาธิปไตย ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน

วันที่ 14 ต.ค.2557 มีพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 14 ต.ค.2516  กลุ่มตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กร และสมาคมต่างๆ มาร่วมวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรชน อาทิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,กรุงเทพมหานคร, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมญาติวีรชน 14 ตุลา16, มูลนิธิ 14 ตุลาผู้แทนชาวบ้านนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน และผู้แทนเยาวชน นิสิต นักศึกษาเป็นต้น

สิ่งหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือการกล่าวปาฐกถาทางการเมือง คือการแสดงปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2557 หัวข้อ “ขบวนการประชาชน ปัญหา และทางออกของประเทศไทย” โดยรองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และปัจฉิมกถาโดยพีรพล ตริยะเกษม อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2516

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง