บางถ้อยของดาวดิน : เราไม่มีอำนาจ ไม่มีปืน มีเพียงหัวใจที่รู้สึกรู้สากับความทุกข์ของผู้คน

บางถ้อยของดาวดิน : เราไม่มีอำนาจ ไม่มีปืน มีเพียงหัวใจที่รู้สึกรู้สากับความทุกข์ของผู้คน

โดย : ดาวดิน

“การขอให้ยกเลิกกฎอัยการศึก อาจจะดูหนักหนาเกินไปสำหรับอำนาจอันไร้ความชอบธรรมที่ต้องค้ำยันไว้ด้วยกระบอกปืน และคำลวง

เราเพียงปรารถนาให้ประชาชนที่ทุกข์ยากจากนโยบายอันผิดพลาดได้มีโอกาสพูด ค้าน และเสนอทางออกจากปากคำพวกเขาบ้าง

ความสงบที่ท่านกล่าวอ้างนั้นเป็นเรื่องที่ฟังดูดี หากไม่ได้คิดอะไรมาก แต่ในขณะที่ท่านอ้างว่าให้ไปร้องเรียนที่นั่นที่นี่ ให้อดทน ให้หุบปากนั้น ในพื้นที่ชนบทก็ถูกคุกคาม ขับไล่ ข่มขู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุด

เราไม่ได้มีอำนาจ ไม่มีปืน ไม่มีสื่อในมือ เรามีเพียงหัวใจที่รู้สึกรู้สากับความทุกข์ของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้เท่านั้นเอง

ให้ประชาชนได้พูด ได้ส่งเสียง ให้พืชพันธุ์แห่งสิทธิเสรีภาพได้งอกงามบนแผ่นดินของเราเถิด”

ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศักยภาพของมนุษย์ทุกคน

กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน)

ในวันที่เพื่อนเราทั้ง 5 คน ต้องเผชิญสภาวะเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง

19 พย. 2557

 ABOUT THE AUTHOR

จับตาการเคลื่อนไหว กระแสการปฏิรูปในประเทศไทย