บุคลากรครูในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

บุคลากรครูในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

บุคลากรครูในพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

                ที่หองประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 โดยมีบุคลากรครูในพื้นที่อำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยพิธีในช่วงเช้า เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน หน้าพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันถวายผ้าป่าครูสามัคคี และถวายภัตราหาร เครื่องไทยธรรม และปัจจัย ตามลำดับ จากนั้น เป็นพิธีแสดงมุทิตาคาราวะ รดน้ำครูอาวุโส จำนวน 16 ท่าน  โดยมีนายสมนึก ยุวพันธ์ ครูอาวุโสนอกประจำการ อดีตประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 นำกล่าวคำฉันท์ เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์และเชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที  จากนั้นนายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวนการร.ร.บ้านปางส้าน ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณ  จากนั้นนายธนยศ ปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานมอบโล่ห์ และ เกียรติบัตร แก่คณะครู สถานศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับ และสำหรับคำขวัญวันครู ประจำปี 2559 จากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และหลังจากนั้นนายนิรันดร์ หงษชาติ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นผู้อ่านสารน์จากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ความว่า

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป