บ่อชีวิตหล่องเลี้ยงคนตำบลจำป่าหวาย”แหล่งน้ำซับน้ำจำ”ตำบลจำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

บ่อชีวิตหล่องเลี้ยงคนตำบลจำป่าหวาย”แหล่งน้ำซับน้ำจำ”ตำบลจำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมธรรมชาติ”แหล่งน้ำซับน้ำจำ” ที่ตำบลจำป่าหวาย ตั้งอยู่ที่บ้านร่องเข็มหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และได้ร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมชุมชนของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยท่านปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เมื่อวันชนะมงคลวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นี้

แหล่งน้ำซับน้ำจำหมายถึงพื้นที่แหล่งน้ำออกหรือรูน้ำที่ออกตลอดปีหรือน้ำซับผิวดิน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำออกบ่อ ที่มีการไหลออกมาอยู่ตลอดปีไม่เหือดแห้ง ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นมาหลายชั่วอายุคน มีที่เดียวแห่งเดียวในตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
และที่พิเศษแปลกที่สุดคือตรงที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางของหมู่บ้านนั้นเอง สำหรับความพิเศษและคุณสมบัติของแหล่งน้ำแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นก็คือ พื้นน้ำจะเป็นแหล่งน้ำที่มีลักษณะของการซึมออกมาจากบริเวณดังกล่าว ในพื้นที่ประมาณ 80 ไร่

แต่ที่แปลกที่สุดคืออยู่ใจกลางหมู่บ้านนั้นเอง น้ำซับน้ำจำแห่งนี้ไม่มีเหือดแห้งจะมีน้ำซึมออกไหลออกมาอยู่ตลอดปี เป็นมาลักษณะเช่นนี้มาเป็นร้อยร้อยพันพันปีแล้วหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนรุ่นต่อรุ่น และประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็จะนำน้ำแห่งนี้ไปทำการเกษตร ตลอดทั้งปีไม่มีแห้งไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนในไหนก็ตาม
ประกอบกับความแปลกที่สายน้ำแห่งนี้ไม่เคยไหลบ่ามาท่วมให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรในระแวกนี้แต่ประการใด..

..อนาคตที่มีทาง อบต.จำป่าหวายได้มีแนวทางที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..