บ้านธาตุสบแวน :

บ้านธาตุสบแวน :

เมื่อเอ่ยถึงชุมชนบ้านธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…ทุกคนก็จะรู้จักกันทั่วไปว่าที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน มาตั้งแต่สมัยในอดีตกาล..

..”งานสืบสานตำนานไทลื้อ”..ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ได้มีการสืบสานกันมาเป็นประจำทุกๆปี ใคร ๆ ที่อยากสัมผัสกับวิถีชีวิตไทลื้อ พูดภาษาไทลื้อการแต่งกายไทยหรืออาหารไทย หรือรวมทั้งชมสาวๆไทยหรือที่แต่งตัวสวยๆ ก็จะต้องเดินทางมาที่นี่.. ชุมชนชาวไทลื้อบ้านธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 คณะผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา นำโดย ท่านจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ,นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะเดินทางมุ่งตรงมาที่นี่ เพื่อพบปะศึกษาข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา โดย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยาต่อไป..
ที่นี่คือสถานที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ ศาลา 13 ห้อง จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณวัดพระธาตุสบแวน เป็นสถานที่ชุมชนและจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบอกเล่าความเป็นมาของการอพยพถิ่นฐานของพี่น้องชาวบ้านธาตุ นับตั้งแต่ 12 ปันนาประเทศจีน ที่นี่จะบอกเล่าเรื่องราวของชาวไทลื้อบ้านธาตุสบแวนแห่งนี้..
..ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนและผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่บ้านธาตุสบแวนแห่งนี้..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..