บ้านบัว : ชุมชนต้นแบบยั่งยืน

บ้านบัว : ชุมชนต้นแบบยั่งยืน

ชุมชนบ้านบัวได้ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร ีได้เดินทางลงพื้นที่บ้านบัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ม.4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา เมื่อวันจันทร์29สค.2559  ณ ศูนย์เนรียนู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.บัว..

เดิมแรก..บ้านบัว เป็นป่า โดยมี ปู่ติ๊บ กับย่าสมนา สองผัวเมีย และมีบ้านปู่อีกคนไม่ทราบชื่อโดยเริ่มแรกมีบ้านอยู่ 2 หลังเท่านั้น ปู่ติ๊บ กับย่าสมนา เดิมเป็นคนบ้านตุ่นกลางเป็นคนทำไร่ใส่สวน เลี้ยงสัตว์ เห็นพื้นที่ป่าแห่งนี้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพได้ย้ายเข้ามาอยู่เป็นคนแรก ปู่บัวก็ได้  ติดตามมาอยู่ด้วย จนเช้า อยู่มาวันหนึ่งในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นปู่บัวแกเป็นคนเคี้ยวหมาก จึงลงไปเก็บใบพลู ในขณะนั้นยังเช้าตรู่อยู่ อยู่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดมาก่อน คือ เสือ ได้ตะครุบและกัดจนตาย ณ ที่นั้น       ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า บ้านบัว(บ้านดอกบัว) มาตลอดทุกวันนี้ และบ้านบัว(บ้านดอกบัว) ยังเป็นหมู่บ้านหลักของนักพัฒนา หมู่บ้านพึ่งตนเอง และยังอยู่ภายในการปกครอง ของกำนันดีเด่นปี 2551 และเป็นหมู่บ้านที่ผ่าน ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ปี 2551 โดยมี นายบาล บุญก้ำ เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านดอกบัว เป็นหมู่บ้าน     ที่ชนะเลิศตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข  และหมู่บ้านพึ่งตนเอง ระดับจังหวัดพะเยา ในปี 2551 และนายบาล บุญก้ำ ผู้ใหญ่บ้านได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่น(แหนบทองคำ) ประจำปี 2551 และปัจจุบันจากการประกวดผลงานฯ ครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..