บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก นร. รร.ทมณ.

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก นร. รร.ทมณ.

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตาก  มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก นร. รร.ทมณ.

                ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพุทธรักษา นายสาโรจน์  อยู่กิ่ม หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตากส่งตัวแทน จนท.มาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก นร. รร.ทมณ. โดยมี นาย ศิริศักดิ์  ไหมสกุล รอง ผอ.สถานศึกษาและนาย วีระ สกุณวัฒน์ ประธานอาสามสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม.พร้อมด้วย จนท.อพม.ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้   โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ตากเป็นจำนวน 10 ทุนๆละ 1000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา  เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม เป็นการลดปัยหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย///////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป