บ้านมั่นคงโครงการ 3 จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด

บ้านมั่นคงโครงการ 3 จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด

บ้านมั่นคงโครงการ 3 จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด

                เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 22 มิย. 2558 ที่ผ่านมา ณ.ที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคี นาง เรือนมูล  บุญมาก ประธานโครงการหมู่บ้านมั่นคง 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกว่า 30 คน ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง การชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวรายละเอียดของโครงการหมู่บ้านมั่นคง 3  ซึ่งมีวาระการประชุมต้องชี้แจง 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ 1.ชี้แจงเรื่องสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีด้วยกันทั้งหมด 113 คน

                               เรื่องที่ 2 การเก็บเงินออมทรัพย์ทั้งหมดที่ได้รับ ณ.ปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน 316,000 บาท

                                เรื่องที่ 3 การลงมติของสมาชิกว่าต้องการที่ดินจัดทำโครงการที่ใด ซึ่งทางโครงการได้ไปดูไว้ 3 ที่ด้วยกัน 3 แปลง ดังนี้บริเวณหลังไร่มณีทิพย์ – ค้างภิบาล – หนองบัว สมาชิกส่วนใหญ่ได้ลงมติเห็นชอบเลือกที่ดินแถวบ้านค้างภิบาล เป็นเสียงข้างมาก 

                ส่วนท่านผู้ที่สนใจต้องการบ้านและที่อยู่อาศัยยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ เรือนมูล บุญมาก ประธานโครงการหมู่บ้านมั่นคง 3 โทร.094-7565372

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป