บ้านรวมไทยพัฒนา 8 จัดโครงการดี – แนวคิดใหม่ ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม- ปลูกป่าอะโวคาโด เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม

บ้านรวมไทยพัฒนา 8 จัดโครงการดี – แนวคิดใหม่ ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม- ปลูกป่าอะโวคาโด เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม

บ้านรวมไทยพัฒนา 8 จัดโครงการดี – แนวคิดใหม่ ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม- ปลูกป่าอะโวคาโด เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม  

                ที่บ้านรวมไทยพัฒนา8 จัดการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 โดยมีนายสงัด วินนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา 8 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ส่วนราชการร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2558 ในครั้งนี้ โดยมีการชี้แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ เรื่องราวที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ และการแจ้งเรื่องการจัดโครงการดี – แนวคิดใหม่ ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  ปลุกป่าอะโวคาโด เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม โดยในที่ประชุมหมู่บ้าน เสียงส่วนมาก เห็นด้วยกับ การปลูก อะโวคาโด ในที่สาธารณะว่างเปล่าของหมู่บ้าน เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวเพิ่มเติมว่า   ตำบลรวมไทยพัฒนามีเกษตรกรที่ปลูก ต้นอะโวคาโด เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่า…คิดถึงอะโวคาโด..”ต้องมารวมไทยพัฒนา”  ในอนาคต คงจะเป็นที่สนใจ กับธุรกิจ อะโวคาโด ช่วงนี้ ก็มีพ่อค้า ตลาดดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด มารับซื้อและประชุมเตรียมการร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม ของหมู่บ้าน ที่เคยทำกันมา และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

ภาพ / ข่าว  ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป