ปฏิรูปประเทศไทย โจทย์ท้าทายขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม

ปฏิรูปประเทศไทย โจทย์ท้าทายขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม

คนละเสียงความเห็น องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม เมื่อวันที่  20 – 21 ม.ค. 57 ว่ากันด้วยการปฏิรูปประเทศไทย

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวพลเมืองจรจัด