ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ ภูมิภาค 3.0 ช่วง แลต๊ะแลใต้

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ ภูมิภาค 3.0 ช่วง แลต๊ะแลใต้

ตามที่ทางรายการ ภูมิภาค 3.0 ช่วง แลต๊ะแลใต้ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อในระดับพื้นที่ภูมิภาค (ภาคใต้) และเพื่อให้สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาต่อเนื่องในพื้นที่รายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสในอนาคต

20161509225014.jpg

ในการนี้ทางคณะกรรมการได้พิจราณาจากทักษะพื้นฐานการผลิตและประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 9 ทีม ดังรายชื่อต่อไปนี้

– ทีม คุณ กนกภรณ์ ทิพโกมุท
– ทีม คุณ ชาญวิทย์ สายวัน
– ทีม คุณ ซารีฟ ตาเหร์
– ทีม คุณ ธนิษฐา เมฆทัศน์
– ทีม คุณ ธัญภาค ระถะการ 
– ทีม คุณ มูบารัด สาและ
– ทีม คุณ ปัญญาวัฒน์  ดีสีทา
– ทีม คุณ สุดารัตน์ ทัดระเบียบ
– ทีม คุณ อิศรา พัทลุง

ทั้งนี้ทางสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (คลิ๊ก) ภายใน วันที่ 20 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยแนบส่งตามอีเมลทั้งหมดนี้

jarjar008@gmail.com , eehanii.chaheng105@gmail.com , abdqoiyum@gmail.com , kam21121@gmail.com

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
0-2790-2638, 0-2790-2375, 08-6292-2771, 08-7674-0505

แผนปฏิบัติงาน 

วันที่

แผนการทำงาน

15 ก.ย. 2559

 ประกาศผลผู้ร่วมฝึกอบรม

 20 ก.ย. 2559

 หมดเขตยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

25-28 ก.ย.2559

 Pre-Production อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ ครั้งที่ 1

28 ก.ย.-20 ต.ค.2559

 Production: ผลิตสารคดี

28-30 ต.ค. 2559

 Post Production อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการ ครั้งที่ 2

 5 พ.ย.  2559

 ส่งผลงานการอบรมชิ้นสมบูรณ์

ดาว์นโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม (คลิ๊ก)

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์จะต้องเข้าร่วมครบทุกกระบวนการตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง