ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม แนวเหนือ กับ The North องศาเหนือ

ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม แนวเหนือ กับ The North องศาเหนือ

20161704125438.jpg

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิโอ

สะท้อนความเป็นเหนือ นี่แหละ แนวเหนือ !

ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 18  เมษายน 2559  เวลา 16.00 น.

ตามที่ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส โดยรายการ The North องศาเหนือ เปิดรับผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านผลิตสื่อวีดิโอ สะท้อนความเป็นเหนือ….นี่แหละ แนวเหนือ!  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อที่มีประเด็นและมุมมองใหม่ บอกเล่าเรื่องราวในภาคเหนือ และสามารถร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาต่อเนื่องในพื้นที่รายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสในอนาคต 

คณะกรรมการได้พิจารณาด้านทักษะพื้นฐานการผลิตและประเด็นสาธารณะที่ต้องการสื่อสารมีทีมที่ผ่านมาพิจารณาทั้งสิ้น  7 ทีม ประกอบด้วย

1. คุณ ธันวา ศิริโพธิโสรัตร์ และคุณ สราวุธ ถิ่นวัฒนากูล

2. คุณ วุฒิชัย  โลนันท์  และ คุณพิพัฒน์  พังจันทร์ตา

3.คุณณัฐธัญ   กรุงศรี และคุณพงศธร   จรรยาวิศิษฐ์    

4.คุณนนทพัทธ์ ปุณญะโกมล  และคุณกัญญาภัค เกิดแก้ว

5.คุณอนุชา  ตาดี    

6.คุณอนนท์ธวัส  บุตรอินทร์  

7.คุณพลากร เป่าไม้

ขอให้ผู้การคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรม   ทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ฯและยืนยันการเข้า ทางอีเมล์ : vic_2410@yahoo.com  และ  phanwong.s@gmail.com  ภายในวันจันทร์ที่ 18  เมษายน 2559  เวลา 16.00 น.หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด 

2.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ดูแลด้านที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท.  (กรณีอยู่ไกลสามารถเข้าพักได้ 1 คืนก่อนกิจกรรมเริ่มต้น)

3.ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึกอบรมฯ c

4.ผู้ร่วมโครงการฯ จะต้องร่วมในกระบวนการฝึกอบรมทุกขั้นตอน และหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ผู้ร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อผลิตเนื้อหา ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท.

5. ผู้ร่วมโครงการจะต้องนำส่งชิ้นงานที่ผลิตและมาร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร Post Production ตามเวลาที่กำหนด

6.ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมและงานสามารถเผยแพร่ได้ตามมาตรฐานของส.ส.ท.มี สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

 กระบวนการอมรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการองศาเหนือ ช่วง แนวเหนือ

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2559

ณ โรงแรมบัวรายา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อาทิตย์ที่ 24 เมษายน

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 9.30 น.

ทำความรู้จัก 

09.30 – 10.00 น.  

แนะนำ The North องศาเหนือ 

10.00 – 12.30 น.

การคิดประเด็นและการออกแบบการเล่าเรื่อง

โดย ประสาน อิงคนันท์ พิธีกร ผู้ผลิตสารคดีและรายการโทรทัศน์ บ.บุญมีฤทธิ์

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30- 18.30 น.

 นำเสนอ แนวเหนือในแบบของคุณ ( เรื่องอะไร เล่าอย่างไร แผนการทำงานอย่างไร)   วิทยากรให้ความเห็น

– คุณประสาน อิงคนันท์ พิธีกร ผู้ผลิตสารคดีและรายการโทรทัศน์ บ.บุญมีฤทธิ์

– คุณเจริญกูล เฉลียวเกรียงไกร โปรดิวเซอร์ องศาเหนือ

18.30-19.30

รับประทานอาหารเย็น

19.30 – 20.00 น

การสื่อสารสื่อใหม่  ทิศทางที่คนทำสื่อต้องปรับตัว
 การบ้าน

จันทร์ 25 เมษายน  

9.00 – 10.30 น

พลังของการเล่าเรื่องจากท้องถิ่น กับ  สันติ ศรีมันตระ  ผู้ผลิตรายการอยู่ดีมีแฮง

10.30-10.45 น

พัก ชา/กาแฟ

10.45 -11.30

ฝึกปฏิบัติ  ค้นหา เรื่องเล่าเหนือๆ   ฟังคนจากชุมชนในเขตเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเหนือเพื่อค้นหาประเด็น   

12.00-12.45 น.

รับประทานอาหาร

12.45 – 16.00 น

ฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง

16.15 -18.00 น.

กลับมาแบ่งปันประสบการณ์ลงพื้นที่

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 เป็นต้นไป

ตัดต่อเพื่อเล่าเรื่องจากชุมชน

 อังคารที่ 26 เมษายน

09.30 – 12.30 น.

นำเสนอคลิป

– เรียนรู้การถ่ายภาพและการเล่าเรื่องผ่านคลิปที่ฝึกปฏิบัติ

– ข้อควรระวังเรื่องภาพ และเสียงในสื่อสาธารณะ 

12.30 – 13.30 น

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00 น.

ชี้แจงกรอบการทำงาน

–  ทบทวน แผนการทำงานสิ่งที่จะปรับแก้ – ส่งแผนงาน /บันทึกข้อตกลงการทำงานร่วม

16.00 – 16.30

นัดหมายการลงพื้นที่และการพบกันในการฝึกอบรม POST PRODUCTION

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ  –  ช่วงเวลาของการถ่ายทำและตัดต่อ  วันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม

  • ช่วงเวลาของการนำเสนอชิ้นงานและ ฝึกอบรม POST PRODUCTION วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ