ประกาศรายชื่อ 6 พิธีกร Gen C Reporter

ประกาศรายชื่อ 6 พิธีกร Gen C Reporter

ไม่ปล่อยให้รอนาน! ได้เวลาของ Gen C Reporter
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพิธีกร Gen C Reporter  

20160807173529.jpg

จากการเทสหน้ากล้อง และคัดเลือกกว่า 3 วันเต็ม นี่คือคนข่าว Gen ใหม่ ที่จะมาร่วมนำเสนอข่าวในแบบฉบับคนรุ่นใหม่กับนักข่าวพลเมือง ข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส

1.พิมพ์มาดา  โกจิราพันธ์    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.ปราโมทย์ คำมา        
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. อันนา เชื้อประมง        
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.ชมลักษณ์   บรรลือศักดิ์กุล    
มหาวิทยาลัยมหิดล

5.ธาราทิพย์  พิพัฒน์        
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6.ดวงพร คงฤทธิ์        
มหาวิทยาลัยมหิดล

Gen C Reporter ผู้มีสิทธิสำรอง
1.ชลวรินทร์ ธาราชีวิน    
มหาวิทยาลัยมหิดล

2.ธนัชพร   อย่างดี        
มหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา  

3.สุวนันท์   น้อยจำรัส    
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4.วรกานต์ โพธิ์จันทร์        
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตามผลงานของคนข่าว Gen ใหม่ ที่จะมาร่วมออกแบบงานข่าว และสื่อสารเรื่องราวในสังคมกับไทยพีบีเอส ในแบบฉบับของพวกเขา…สิงหาคมนี้ 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง