ประชาชนกว่าหมื่นชื่อเรียกร้อง สนช. กำหนดสื่อลามกเด็กผิดกฎหมาย

ประชาชนกว่าหมื่นชื่อเรียกร้อง สนช. กำหนดสื่อลามกเด็กผิดกฎหมาย

18 ก.พ. 2015 – หลังจากที่ น.ส.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ได้เริ่มการรณรงค์ผ่าน Change.org/childabuse จนได้รับเสียงสนับสนุนถึง 15,000 ชื่อในเวลาไม่นาน เพื่อเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติกำหนดให้การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

ล่าสุด สนช. ได้ บรรจุเรื่องนี้เป็นวาระการพิจารณาด่วน ในการประชุม สนช. วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์

น.ส.จินตนันท์ และผู้สนับสนุน เรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็ก และคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ให้เพิ่มนิยามสื่อลามกอนาจารเด็ก และการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิดทางกฎหมาย มีบทลงโทษ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กในระดับโลก

“เบื้องหลังของทุกไฟล์ ทุกแผ่นดีวีดีลามกอนาจารเด็ก คือ การทารุณกรรมเด็ก การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โดยกระทำอนาจารเด็กเพื่อผลิตสื่อ สื่อลามกอนาจารเด็กยังเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเพิ่มขึ้น”

“แต่การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กกลับไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ที่ไม่แยกสื่อลามกอนาจารเด็กออกจากสื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่และอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองได้ หากไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือเผยแพร่ ทั้งๆ ที่สื่อลามกอนาจารเด็กคือผลของการทารุณกรรมเด็กโดยตรง และเป็นเรื่องผิดกฏหมายในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา และยังมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกผู้ใหญ่” น.ส.จินตนันท์ กล่าว

ด้านนายสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยนั้นหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายยังไม่ได้บัญญัติไว้ ประเทศไทยไม่ได้พิจารณาจากตัววัตถุ แต่พิจารณาจากพฤติกรรมที่กระทำต่อวัตถุนั้น หมายถึงหากมีพฤติกรรมที่เป็นการครอบครองไว้ ไม่ได้มีการเอาไปเผยแพร่ต่อไปยังบุคคลอื่น ไม่ว่าภาพนั้นจะเป็นภาพลามกอนาจารของผู้ใหญ่หรือเด็ก ก็ถือว่าเป็นการกระทำอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีความผิดแต่อย่างใด ซึ่งโดยส่วนตัว คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะมีช่องโหว่ในเรื่องของกฎหมายให้ผู้ที่กระทำผิดสามารถลอยนวลในสังคมต่อไปได้

สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนการเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องสื่อลามกเด็กฉบับนี้ สามารถร่วมลงชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.change.org/childabuse และร่วมรณรงค์เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง