ประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนประจำปี 2559

ประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนประจำปี 2559

ประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนประจำปี 2559

            ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกชมรมข้าราชการครูบำนาญจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  โดยมีสมาชิกข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนประกอบไปด้วยอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผาง กว่า 200 คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย การขอรับเงินบำนาญตกทอด การจัดทำเสื้อจำหน่ายแก่สมาชิก การแจ้งยอดสมาชิกเพิ่ม การแจ้งผลการดำเนินงานของชมรมในรอบปีที่ผ่านมา การตรวจสุขสมาชิกชมรมประจำปี 2559 และหมายกำหนดการประชุมประกอบไปด้วย สมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ประธานโดยนายนิรันดร์ หงษชาติ ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูบำนาญ จุดธูปเทียนบูชา สมาชิกร่วมยืนไว้อาลัยสมาชิกชมรมครูบำนาญผู้เสียชีวิตไปแล้ว  พร้อมไหว้พระสมาทานศีล พิธีทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน การสวดคำฉันท์บูชาพระคุณครู พิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกครูผู้สูงอายุ จากนั้นเป็นการพบปะเพื่อนข้าราชการครูบำนาญ การชี้แจ้งยอดบัญชีรายรับ รายจ่ายของชมรมในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป