ประท้วงผู้บริหารราชภัฎเชียงรายจี้ยุติโครงการ 8.9 พันล้าน มหา’ลัยยันทำถูกต้องตามระเบียบ

ประท้วงผู้บริหารราชภัฎเชียงรายจี้ยุติโครงการ 8.9 พันล้าน มหา’ลัยยันทำถูกต้องตามระเบียบ

20162206172147.jpg

 

วันนี้ (22 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านของตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ราว 100 คน ได้รวมตัวกันบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มร.ชร.) เพื่อคัดค้านโครงการ Modern Town Chiang Rai Rajabhat University มูลค่า 8,900 ล้านบาท ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า หอพัก และอาคารพาณิชย์ ที่ มร.ชร.ได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ในที่ชุมนุมชาวบ้านได้ถือป้ายที่เขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้บริหารมร.ชร.และแจกเอกสารข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แจ้งให้อธิการบดีทบทวนโครงการดังกล่าว เพราะมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และให้ทำประชาพิจารณ์อย่างเปิดเผยกับชาวบ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน รวมทั้งมอบหมายให้โยธาจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างว่าถูกต้องตามผังเมืองหรือไม่ ขณะเดียวกันขอให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ตรวจสอบการก่อสร้างต่างๆในมร.ชร. รวมทั้งการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกร้องให้นายกสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบโครงการ 8,900 ล้านบาทที่มีผลกระทบต่อชุมชนตำบลบ้านดู่ ที่มีการร่วมทุนกับบริษัทซีพี ออลล์ ที่จะไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและขอให้ตรวจสอบการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสกับการออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

ในเอกสารข้อเรียกร้องของชาวบ้านยังระบุว่า ได้มีการสอบถามเรื่องนี้มาตั้งเดือนเมษายน 2558 โดยขอพบผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมร.ชร.ถึง 5 ครั้ง แต่ได้รับการปฎิเสธ และได้ขอพบนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่เพื่อติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย แต่ก็ได้รับการปฎิเสธเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันได้มีการร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้มีการเชิญร่วมประชุม ซึ่งอธิการบดีบอกว่าหากไม่พอใจให้ไปร้องกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะโครงการนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วและทำทุกอย่างตามข้อกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้แทนชาวบ้านยืนยันให้ผศ.ดร.ทศพล มาชี้แจง แต่ผศ.ดร.ทศพลได้ส่งตัวแทนมาพบ ทำให้ชาวบ้านไม่ยอม ในที่สุดทางผู้กำกับสภ.บ้านดู่จึงได้ประสานไปยังอธิการบดี จนกระทั่งได้มีการเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าหารือกับผศ.ดร.ทศพล โดยมีผู้แทนฝ่ายทหาร และตำรวจร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายวัฒน์ฐิกรณ์ เชิดธีระกุล ผู้แทนชาวบ้าน เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าทางมร.ชร.ยังยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการต่อไป ขณะที่ชาวบ้านเองก็ยืนยันให้ยุติโครงการเพื่อทำประชาพิจารณ์ก่อน ดังนั้นจึงยังไม่มีทางออกร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านจะติดตามดูอย่างใกล้ชิดต่อไป

“พวกเราไม่ทราบรายละเอียดเลยว่าเขาจะสร้างอะไรบ้าง แต่ในเมื่อเป็นโครงการใหญ่ก็ควรสอบถามชาวบ้านบ้าง เพราะชาวบ้านอยู่กันมานับร้อยปี และเป็นผู้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างมร.ชร. เรากังวลว่าจะมีการใช้พื้นที่แถวหนองบัว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะมาใช้ก่อสร้างโครงการด้วย แต่กลับไม่มีคำชี้แจงที่ชัดเจนออกมา”นายวัฒน์ฐิกรณ์ กล่าว

วันเดียวกันได้มีเอกสารเผยแพร่ในมร.ชร.ซึ่งระบุว่าเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในโครงการ Modern Town Chiang Rai Rajabhat University โดยมีเนื้อหาสรุปว่า

1.โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างสาธารณูโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา อาทิ อาคารเรียน หอพักนักศึกษา แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลจึงต้องให้เอกชนเข้ามาลงทุน

2.แนวคิดของโครงการได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้ดำเนินการจนคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558  ซึ่งการดำเนินการต่อไปนั้น ต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายอีกมาก รวมทั้งการประเมินความเป็นไปได้จากบริษัทที่ปรึกษา และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน รวมถึงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

3.ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนจนสังคมเข้าใจผิดเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมการให้บริษัทซีพีออลล์เข้ามาดำเนินการนั้น มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่าบริษัทดังกล่าว ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันทางวิชาการเท่านั้นและไม่มีกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวโยงกับโครงการนี้เลย

4.กรณีการเปิด 7-11 ในมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ให้บริษัทซีพีออลล์เช่าพื้นที่เพื่อเปิดดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งการเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ โดยมีการเปิด 7-11 เพียง 1 แห่ง

5.การกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยนำพื้นที่ไปแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจนั้นเป็นการกล่าวหาที่เกินจริง เพราะที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้ใดจะนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ย่อมเป็นไปไม่ได้

20162206172158.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือขายพลเมืองภาคเหนือ