ประธาน กทค.ประกาศเอาจริง คิดค่าบริการเป็นวินาที

ประธาน กทค.ประกาศเอาจริง คิดค่าบริการเป็นวินาที

 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 58 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมและรองประธาน กสทช. แถลงว่า จะทำการขยายผลการ ‘คิดค่าโทร.ตามจริง’ จากเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz และ 900MHz ไปสู่ทุกแพกเกจทุกผู้ให้บริการ
       
       ทั้งนี้จากเงื่อนไขในใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ผ่านมา และคลื่นความถี่ 900 MHz ที่กำลังจะทำการประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 มีเงื่อนไขในใบอนุญาต ข้อที่ 21 มาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคในหัวข้อ (5) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการกำหนดอัตราค่าบริการ ที่สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีความชัดเจน และการให้บริการที่มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
       
       ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบริการเสียงและบริการข้อมูล โดยเฉลี่ยแล้วต้องต่ำกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ณ วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายอย่างน้อยหนึ่งรายการ ที่ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz โดยมีอัตราค่าบริการต่ำกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ณ วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
       
       รวมทั้งจะต้องคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง และมีคุณภาพการให้บริการไม่ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอัตรา ค่าบริการและคุณภาพการให้บริการเป็นอย่างอื่น
       
       ‘ผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมในวงกว้าง อยากให้มีการขยายผลคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง ไปสู่ทุกแพกเกจของผู้ให้บริการทุกราย ที่แต่เดิมทุกรายมีอยู่เพียงแพกเกจเดียว โดยให้ทางสำนักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการเรื่องนี้ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว’

 ABOUT THE AUTHOR

แนะนำตัวกันหน่อยนะคะ :) ทำงาน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม