ประธานคณะกรรมการ บริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ แสดงวิสัยทัศน์ คัดค้านโครงการการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จังหวัดกระบี่

ประธานคณะกรรมการ บริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ แสดงวิสัยทัศน์ คัดค้านโครงการการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จังหวัดกระบี่

ประธานคณะกรรมการ บริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่
นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์  
แสดงวิสัยทัศน์ คัดค้านโครงการการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จังหวัดกระบี่
 
ระหว่างแถลงผลการดำเนินงาน  หอการค้าจังหวัดกระบี่
ในการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก ครั้งที่ ๓๓
และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ ๑๗
ประจำปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมธารา มารีไทม์
มีสมาชิก ผู้ร่วมประชุม สื่อมวลชน กว่า ๒๐๐ คน