ประมวลคดีเหมืองแร่เมืองเลย VS กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

ประมวลคดีเหมืองแร่เมืองเลย VS กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

20162303192203.jpg

คดีที่เกี่ยวกับชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

ประมวลข้อมูลคดีความ 19 คดีที่ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน อ.วังสะพุง จ. เลย โดยคดีที่ 2-9 เป็นคดีที่สิ้นสุดลงเนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงขนย้ายสินแร่แลกการถอนฟ้องคดีเมื่อปลายปี 2557 และหลังจากนั้นก็ยังคงมีการฟ้องคดีชาวบ้านตามมาอีกต่อเนื่อง แม้เหมืองแร่จะยุติการประกอบกิจการไปตั้งแต่เมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพราะติดเงื่อนไขของการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้และ ส.ป.ก.

นอกจากนั้นยังมีคดีคืนวันที่ 15 พ.ค. 2557 ที่มีกลุ่มชายฉกรรจ์หลายร้อยคนเข้าปิดล้อมและทำร้ายชาวบ้านถึงในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการขนแร่ผ่านชุมชน ซึ่งมีการฟ้องร้องนายทหาร 2 นาย นัดอ่านคำพิพากษาวันที่ 16 พ.ค. 2559  

คดีความที่ยุติแล้ว

1
โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสมัย ภักดิ์มี ร่วมกับนักศึกษาและเยาวชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

คดี-เหตุการณ์: แจ้งความบุกรุก ที่ สภ.วังสะพุง เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2553 ได้ร่วมกันเข้าไปในพื้นที่สัมปทานของบริษัทฯ 

ความคืบหน้า: อัยการจังหวัดเลยไม่สั่งฟ้องคดี คำสั่งลงวันที่ 26 ก.ค. 2554

2
คดีดำ: พ.859/2556

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยนายวิมล ศรีบุรินทร์ ผู้รับมอบอำนาจ    จำเลย: นายสมัย ภักดิ์มี ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน  ได้แก่ นายกองลัย ภักมี, นางมล คุณนา, นายพุฒ อินทสอน, นายมานะ ภักมี, นายเลิศศักดิ์ ศรีทอง, นายถาวร ชัยสิทธิ์, นายจำเนียร คุณนา, นายเสถียน สนม, นายเตียม ปีนา, นายลำดวน ตองหว้าน, นางสาวดอกไม้ มูลกองศรี, นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ และนางวิรอน รุจิไชยวัฒน์

คดี-เหตุการณ์: คดีเกี่ยวกับกำแพงที่ 1 ศาลจังหวัดเลย คดีแพ่ง ข้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท

ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2556 จำเลยและพวก “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด” ประมาณ 200 คน มาชุมนุมปิดกั้นถนนสายบ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย และใช้สิ่งกีดขวางบริเวณทางแยกที่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ผ่านเข้า-ออก
(ที่มา: http://thaipublica.org/2014/01/phu-thap-fah-hit-cyanide-5/)

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลง โดย นายวิจิตรเจียม วิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ กับนายสมัย ภักดิ์มี และนางสาวภัทราภรณ์ แก่งจำปา ผู้รับมอบอำนาจของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ทำบันทึกร่วมกันต่อหน้านายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัททุ่งคำ จำกัด จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง 8 คดี ในวันที่ 8 ธ.ค. 2557 ส่วนชาวบ้านตกลงยินยอมขนย้ายสินแร่ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการขนย้ายแร่ในวันที่ 8 และ 9 ธ.ค. 2557 และหรือไปจนกว่าจะขนย้ายแร่เสร็จสิ้น
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

3
คดีดำ: อ.4217/2556

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยนายสราวุธ สารวงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ

จำเลย: นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน ได้แก่ นางวิรอน รุจิไชยวัฒน์, นายสมัย ภักดิ์มี, นายกองลัย ภักมี, นายเตียม ปีนา, นายลำดวน ตองหว้าน และนางสาวดอกไม้ มูลกองศรี

คดี-เหตุการณ์: คดีเกี่ยวกับกำแพงที่ 1 ศาลจังหวัดเลย คดีอาญา ข้อหาบุกรุก, ทำให้เสียทรัพย์

ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2556 เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2556 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จำเลยเป็นแกนนำพาชาวบ้านประมาณ 200 คน เข้าไปในที่ดินของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด เพื่อก่อสร้างกำแพงปิดกั้นทางสัญจรไป-มาของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 แต่พนักงานสอบสวนทำงานล่าช้าจึงนำคดีมาฟ้องศาลเอง
(ที่มา: http://thaipublica.org/2014/01/phu-thap-fah-hit-cyanide-5/    

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลงฯ ถอนฟ้อง 8 คดี
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

4
คดีดำ: พ.132/2557

คดี-เหตุการณ์: คดีเกี่ยวกับกำแพงที่ 2 ศาลจังหวัดเลย คดีแพ่ง ข้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหาย 150 ล้านบาท

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลงฯ ถอนฟ้อง 8 คดี
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

5
คดีดำ: อ.615/2557

คดี-เหตุการณ์: คดีเกี่ยวกับกำแพงที่ 2 ศาลจังหวัดเลย คดีอาญา ข้อหาบุกรุก    

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลงฯ ถอนฟ้อง 8 คดี
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

6
คดีดำ: พ.974/2556

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยนายสราวุธ สารวงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ

จำเลย: นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ได้แก่ นางสุ่ม ศรีทอง, นายสมัย ภักดิ์มี, นายกองลัย ภักมี, นายเตียม ปีนา และนางสาวภัทราภรณ์ แก่งจำปา    
คดี-เหตุการณ์: คดีเกี่ยวกับกำแพงที่ 3 ศาลจังหวัดเลย คดีแพ่ง ข้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท

ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2556 เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2556 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้ก่อสร้างโครงเหล็กขนาดใหญ่แบบถาวรคร่อมทางสาธารณะสายบ้านนาหนองบง เพื่อปิดขวางทางเข้าที่ทำการของบริษัทฯ
(ที่มา: http://thaipublica.org/2014/01/phu-thap-fah-hit-cyanide-5/)    

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลงฯ ถอนฟ้อง 8 คดี
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

20162303193033.jpg

7
คดีดำ: อ. 4542/2556

โจทก์: ทุ่งคำ จำกัด โดยนายสราวุธ สารวงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ

จำเลย: นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน ได้แก่ นางสุ่ม ศรีทอง, นางสาวภัทราภรณ์ แก่งจำปา, นายเภ่า พรหมหาราช, นางประนอม นามวงษ์, นายธานิล ภักมี และนางพรทิพย์ หงชัย

คดี-เหตุการณ์: คดีเกี่ยวกับกำแพงที่ 3 ศาลจังหวัดเลย คดีอาญา ข้อหาบุกรุก

ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2556 เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2556 ทั้งกลางวันและกลางคืน จำเลยทั้ง 7 แบ่งหน้าที่ร่วมกันกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดประมาณ 100 คน ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคร่อมถนนสาธารณะสายบ้านนาหนองบงและรุกล้ำที่ดินของบริษัทฯ
(ที่มา: http://thaipublica.org/2014/01/phu-thap-fah-hit-cyanide-5/)    

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลงฯ ถอนฟ้อง 8 คดี
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

8
คดีดำ: อ.4471/2557

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์

คดี-เหตุการณ์: ฟ้องศาลจังหวัดภูเก็ต คดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาท, หมิ่นประมาทโฆษณา    

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลงฯ ถอนฟ้อง 8 คดี
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

9
คดีดำ: อ.4472/2557

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นางพรทิพย์ หงชัย

คดี-เหตุการณ์: ฟ้องศาลจังหวัดภูเก็ต คดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาท, หมิ่นประมาทโฆษณา

ความคืบหน้า: 4 ธ.ค. 2557 ทำบันทึกข้อตกลงฯ ถอนฟ้อง 8 คดี
(ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=315361351968771&story_fbid=344798039025102)

 

10
โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

จำเลย: ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 22 คน

คดี-เหตุการณ์: แจ้งความต่อ สภ.วังสะพุง กล่าวหาชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ข้อหาสร้างสิ่งกีดขวางบนทางสาธารณะ

ความคืบหน้า: สำนวนคดีอยู่ที่ชั้นอัยการสูงสุด นัดเซ็นต์รับทราบข้อกล่าวหาวันที่ 18 ก.พ. 59

18 เม.ย. 2559 อัยการนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี

 

คดีความที่ยุติแล้ว

11
โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์ และนางสาวภัทราภรณ์ แก่งจำปา

คดี-เหตุการณ์: แจ้งความต่อ สภ.แม่สอด กล่าวหาหมิ่นประมาท, หมิ่นประมาทโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก

ความคืบหน้า: สำนวนคดีอยู่ที่ชั้นอัยการ

อัยการจังหวัดแม่สอดสั่งไม่ฟ้อง เมื่อ 19 ต.ค. 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2559 ผู้ต้องหาลงนามรับทราบคำสั่ง
(http://www.citizenthaipbs.net/node/8049)

 

12
คดีดำ:
อ.687/2558

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง    

คดี-เหตุการณ์: ศาลจังหวัดเลย คดีอาญา ข้อหาเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ (ไม่บรรจุว่าระการขอใช้พื้นที่ป่าไม้เข้าในวาระการประชุม)

ความคืบหน้า: ศาลประทับรับฟ้อง 

17-18 พ.ค. 2559 ศาลจังหวัดเลยนัดสืบพยาน

26 ก.ค. 2559 นัดฟังคำพิพากษา

13
คดีดำ:
อ.2291/2558

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง และนายกองลัย ภักมี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3

คดี-เหตุการณ์: ศาลจังหวัดเลย คดีอาญา ข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เกี่ยวกับการก่อสร้างและติดป้าย ‘ปิดเหมืองฟื้นฟู’ ทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด

ความคืบหน้า: ศาลชั้นต้นยกฟ้อง เพราะไม่มีมูล โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ขณะนี้คดีอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 

31 พ.ค. 2559 ยกฟ้องตามศาลชั้นต้น

14
คดีดำ:
พ.574/2558

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ และพวกรวม 6 คน ประกอบด้วย วิรอน รุจิไชยวัฒน์, กองลัย ภักมี, สมัย ภักดิมี, พรทิพย์ หงส์ชัย, มล คุณนา

คดี-เหตุการณ์: คดีเกี่ยวกับการก่อสร้างป้าย ‘ปิดเหมืองฟื้นฟู’ ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ศาลจังหวัดเลย คดีแพ่ง ข้อหาละเมิด ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องจากบริษัทอยู่ในเครือของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์ เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท

ความคืบหน้า: ศาลจังหวัดเลย นัดสืบพยานโจทก์ 12 ก.พ. 2559 นัดสืบพยานจำเลย 24-26 ก.พ. 2559

30 มี.ค. 2559 ศาลจังหวัดเลย นัดฟังคำพิพากษา ศาลยกฟ้องเนื่องจากเชื่อว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจริง และใช้สิทธิ์โดยสุจริต

 

คดีความที่ยุติแล้ว

15
คดีดำ: 
อ.1430/2558

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์

คดี-เหตุการณ์: ฟ้องศาลจังหวัดแม่สอด คดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ฟ้องว่าแกนนำชาวบ้านนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการหมิ่นประมาทต่อบริษัทฯ โดยใช่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เหตุจากมีผู้นำเอาหนังสือร้องเรียนไปโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กเหมืองแร่เมืองเลย โดยในเอกสารนั้นมีชื่อของแกนนำชาวบ้านอยู่

ความคืบหน้า: ศาลจังหวัดแม่สอด นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย 10-11 มี.ค. 59

10 มี.ค. 2559 ศาลแม่สอดไกลเกลี่ย บริษัทฯ ยอมถอนฟ้อง ส่วนจำเลยไม่คัดค้าน
(http://www.citizenthaipbs.net/node/8049)

 

16
โจทก์:
บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์ และนางพรทิพย์ หงชัย

คดี-เหตุการณ์: แจ้งความต่อ สภ.วังสะพุง กล่าวหา คดีอาญา ข้อหาบุกรุกพื้นที่ภูซำป่าบอน โดยปักธงเขียวและเขียนข้อความ “ปิดเหมืองฟื้นฟู” 

ความคืบหน้า: ผู้ต้องหาทั้งสองให้ปากคำด้วยวาจาเมื่อ 30 ก.ย. 58 ส่งสำนวนไปอัยการวันที่ 23 ก.พ. 2559

29 มี.ค. 2559 อัยการนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี

นัดพร้อม 13 มิ.ย. 2559

17
โจทก์:
บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นางสาววันเพ็ญ (น้องพลอย)

คดี-เหตุการณ์: ฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย คดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีการรายงานข่าวนักข่าวพลเมือง ตอน ค่ายเยาวชนฮักบ้านเจ้าของ โดยเยาวชนนักข่าวพลเมืองชั้น ม.4 เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2558 ทางโทรทัศน์และยูทูป อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุญาต ผ.อ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 

ความคืบหน้า: สถานพินิจฯ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฟ้องคดีไปยังทางบริษัทแล้ว แต่บริษัทยังสามารถดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อฟ้องคดีได้

18
โจทก์:
บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นางสาววันเพ็ญ (น้องพลอย)

คดี-เหตุการณ์: แจ้งความต่อ สน.มีนบุรี กล่าวหา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีการรายงานข่าวนักข่าวพลเมือง ตอน ค่ายเยาวชนฮักบ้านเจ้าของ โดยเยาวชนนักข่าวพลเมืองชั้น ม.4 เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2558 ทางโทรทัศน์และยูทูป

ความคืบหน้า: สน.มีนบุรี มีหมายเรียกผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2558 แต่ค่อมามีการเลื่อนนัด ยังไม่มีกำหนดนัดใหม่
(http://www.citizenthaipbs.net/node/7349)

19 
คดีดำ:
อ.244/2559

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง    

คดี-เหตุการณ์: ฟ้องศาลจังหวัดเลย คดีอาญา ข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และถอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก. ออกจากวาระการประชุมสภา

ความคืบหน้า: นัดไต่สวนมูลฟ้อง 23 พ.ค. 2559

นัดฟังคำสั่งฟ้อง-ไม่ฟ้อง 29 มิ.ย. 2559

20162303193103.jpg

20
คดีดำ:
อ.5440/2557

โจทก์: พนักงานอัยการจังหวัดเลย

จำเลย: พลโทปรเมษฐ์ ป้อมนาค และพันโทปรมินทร์ ป้อมนาค

คดี-เหตุการณ์: คดีทำร้ายร่างกาย จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 กลุ่มชายฉกรรจ์กว่า 200 คน เช้าปิดล้อมหมู่บ้าน มีการกักตัวและทำร้ายชาวบ้าน เพื่อการขนแร่ออกจากพื้นที่โดยผ่านถนนของหมู่บ้าน

ความคืบหน้า: ศาลจังหวัดเลย นัดฟังคำพิพากษา 16 พ.ค. 2559 เลื่อนอ่านคำพิพากษา

31 พ.ค. 2559 สั่งจำคุกจำเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน จเลยที่ 2 1 ปี 12 เดือน  

 

คดีที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน

21
คดีดำ:
อ.3756/2558

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ รับมอบอำนาจ

จำเลย: นางสาววิรดา แซ่ลิ่ม ผู้ดำเนินรายการช่วงนักข่าวพลเมือง และพวกรวม 5 คน ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, นายสมชัย สุวรรณบรรณ, นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ และ นายโยธิน สิทธิบดีกุล

คดี-เหตุการณ์: ฟ้องศาลอาญากรุงเทพฯ คดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีการรายงานข่าวนักข่าวพลเมือง ตอน ค่ายเยาวชนฮักบ้านเจ้าของ โดยเยาวชนนักข่าวพลเมืองชั้น ม.4 เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2558 ทางโทรทัศน์และยูทูป เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมถึงให้ศาลมีคำสั่งห้ามไทยพีบีเอสประกอบอาชีพโทรทัศน์เป็นเวลา 5 ปี

ความคืบหน้า: นัดไต่สวนมูลฟ้อง 21 มี.ค. 2559 และมีการเลื่อนนัดไปเป็นวันที่ 30 พ.ค. 2559 
(http://www.citizenthaipbs.net/node/8118)

30 พ.ค. 2559 ไต่สวนมูลฟ้องไม่จบ นัดอีก 1 และ 25 ก.ค. 2559

 

คดีเกี่ยวกับข้อมูล

22
คดีดำ:
อ.2537/2557

คดีแดง: อ.2073/2558

โจทก์: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

จำเลย: นพ.วิพุธ พูลเจริญ, นพ.อำพล จินดาวัฒนา, นางสาวสมพน เพ็งค่ำ, นางสาววัชราพร วัฒนขำ

คดี-เหตุการณ์: ฟ้องศาลอาญากรุงเทพฯ คดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาท

ความคืบหน้า: ชั้นต้นยกฟ้อง อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของบริษัท

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง

 

คดีอื่นๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ยังมีคดีฟ้องร้องกับ ส.ป.ก.เรื่องการอนุญาติให้ใช้พื้นที่ และคดีที่ฟ้องร้องต่อลูกจ้างของบริษัทฯ ในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากลูกจ้งของบริษัทฯ ไปยื่นข้อเรียกร้องเนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้าง 
(http://www.komchadluek.net/detail/20141201/196905.html)   

 

หมายเหตุ:  ข้อมูลรวบรวมสำหรับคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลทางคดีและข้อมูลทางวิชาการ กรณีบริษัททุ่งคำจำกัดยื่นฟ้องคดีเยาวชนนักข่าวพลเมืองและไทยพีบีเอส  

 ABOUT THE AUTHOR