ประมวลความเคลื่อนไหวการประชุมนานาชาติเรื่อง”การสื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ”

ประมวลความเคลื่อนไหวการประชุมนานาชาติเรื่อง”การสื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ”

เวทีเสวนา “ภูมิทัศน์กระบวนการสันติภาพในเอเชีย ความสำเร็จและสิ่งต้องห้าม” ในงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้ง และสันติภาพ : ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 21 สิงหาคม 2557

20142208132025.jpg

20142208132144.jpg20142208132154.jpg20142208132205.jpg20142208132215.jpg20142208132330.jpg

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณปิยศักดิ์  อู่ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้

ทีมข่าวปาเต๊ะทีวีสัมภาษณ์พิเศษ Jake Lynch ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยซีดนีย์ ประเทศออสเตรเลียถึงการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้งและบทบาทของสื่อพลเมืองในการนำเสนอประเด็นเล็กๆสู่สังคม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

20142208130734.jpg

20142208130939.jpg20142208131000.jpg

 

 

กระแสชบากับการขับเคลื่อนสันติภาพ

http://www.citizenthaipbs.net/node/4327

 

ภาคประชาสังคมกับการจัดการความขัดแย้งใน  3 จังหวัดชายแดนใต้

http://www.citizenthaipbs.net/node/4328

 

และชมถ่ายทอดสดจาก ห้องข่าวสันติภาพ:ปาเต๊ะทีวีได้ที่

http://www.deepsouthwatch.org/

 

 ABOUT THE AUTHOR

ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพ