ประสบการณ์จาก ” โครง เนชั่นร่วมใจ คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง “

ประสบการณ์จาก ” โครง เนชั่นร่วมใจ คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง “

โครง เนชั่นร่วมใจ คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าม่อนพระยาแช่
วัน ศุกร์ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เช้าวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม มีการจัดอมรมการสร้างฝายที่วัดม่อนพระยาแช่ และได้เปิดพิธีการโครงการทำฝายที่ป่าม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง อย่างเป็นทางการ 
ซึ่งจัดอบรมก่อนการทำฝายจากวิทยากร คุณ เสกสรร แดงใสให้มีความเตรียมพร้อมและแจ้งรายละเอียดต่างๆในเรื่องของเวลา อุปกรณ์ วัสดุ ที่นำมาทำฝาย แบ่งกลุ่มที่ทำฝาย ก่อนที่จะไปลงปฏิบัติการจริงก็สวดมนต์ ขอขมาก่อนทำฝายเพราะป่าม่อนพระยาแช่เป็นป่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านต้องใช้ประโยชน์จากป่า แต่นับวันก็เสื่อมโทรมลงเพราะมนุษย์ ไฟป่าจึงเกิดถี่มากกว่าเมื่อก่อน ฝายที่ไปทำนั้นเป็นฝายหิน ถึ่งถาวรใช้ปูนซีเมนต์ เป็นส่วนประกอบหลักที่จะช่วยให้ฝายแข็งแรงพอได้ลงปฏิบัติการจริงสนุกมากๆแต่เหนื่อยหน่อย ได้สร้างความสามัคคีกันในกลุ่ม มีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์และอยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวลำปางไปอีกนาน 

 

20162603113707.jpg20162603113708.jpg20162603113708_0.jpg20162603113709.jpg