ประสบการณ์โครงการ “เนชั่นร่วมใจสร้างฝาย คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าม่อนพญาแช่” จังหวัด ลำปาง

ประสบการณ์โครงการ “เนชั่นร่วมใจสร้างฝาย คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าม่อนพญาแช่” จังหวัด ลำปาง

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการ “เนชั่นร่วมใจสร้างฝาย คืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่าม่อนพญาแช่”

เช้าวันศุกร์ที่ 25 มีนาคมได้มีการจัดอบรมสร้างฝายเพื่อให้ความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติงานหลังจากอบรมเสร็

ก็ลงมือเตรียมอุปกรณ์ ได้เริ่มทำฝายในเวลา 10.30 น. เป็นเวลาที่ทุกคนร้อน พอทุกคนได้เริ่มทำงาน สักพัก

ก็บ่นว่าเหนื่อย หิวน้ำ แล้วมีกลุ่ม STAFF ได้นำเอาน้ำและเครื่องดื่มมาแจกจ่าย จากนั้นถึงเวลาพักกินข้าว
กลางวันในเวลา 11.30-13.00 น. หลังจากนั้นก็เริ่มทำฝายต่อแล้วทำฝายเสร็จในเวลา 16.00 น.และให้ทุกคน
มารวมกันที่บริเวณลานวัดและได้มีการกล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมโครงการและวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการทำฝาย
หลังจากนั้นได้ปิดงานและแยะย้ายกลับบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่สำหรับผม ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจที่ได้ร่วมกันสร้าง
โครงการนี้ขึ้นมาจนสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆเลยครับ20162603115859.jpg