ประสบการณ์ในโครงการ”เนชั่นร่วมใจสร้างฝาย คืนความชุ่มชื่นสู่ผืนป่าม่อนพญาแช่”จังหวัดลำปาง

ประสบการณ์ในโครงการ”เนชั่นร่วมใจสร้างฝาย คืนความชุ่มชื่นสู่ผืนป่าม่อนพญาแช่”จังหวัดลำปาง

20162603115958.jpg

วันศุกร์ ที่25 มีนาคม 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการ”เนชั่นร่วมใจสร้างฝาย คืนความชุ่มชื่นสู่ผืนป่าม่อนพญาแช่”
         เป็นโครงการของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่1และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด165คนมหาลัยเนชั่น เป็นโครงการที่สอนให้
เรามีความสามัคคี มีนำใจได้ประสมการณ์ในการทำงานเป็นทีม ตอนเช้าเราได้มีการแบ่งเป็น4กลุ่ม มีพิธีเปิดงานของโครงการและได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำฝายจากวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำฝาย และได้เริ่มทำฝายในเวลา 10.30 น. ทุกคนได้เริ่มทำกิจกรรม ณ ตอนนั้นอากาศร้อนมาก และทุกคนเริ่มเหนื่อยจากการทำฝายพวก staff ได้มีการบริการนเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวันในเวลา11.30-12.30 ทุกคนช่วยกันทำฝายจนเสร็จสิ้นในเวลา16.00 น.และทุกคนได้รวมกลุ่มเช็ดชื่อถ่ายรูปจนการทำกิจกรรมทุกคนได้เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพทุกคน และทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางสังคมและจิตใจเพราะเราทุกคนทำด้วยจิตอาสา