ประเพณีแปดเป็ง..ไหว้สาพระเจ้าตนหลวงวันวิสาขบูชา

ประเพณีแปดเป็ง..ไหว้สาพระเจ้าตนหลวงวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ที่วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง ได้มีประเพณีแปดเป็ง หรือไหว้ศาลพระเจ้าตนหลวง...เป็นวันสำคัญมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศทางจังหวัดพะเยาและต่างจังหวัดรวมทั้งนักท่องเที่ยว. ได้มานมัสการไหว้สาพระเจ้าตนหลวง. ที่วัดพระเจ้าตนหลวงวันนี้กิจกรรมวันนี้…ภาคเช้าเป็นการจัดขบวนครัวทานจากริมกว๊านพะเยาของวัฒนธรรมแห่งขบวนมาที่วัดหลวงเพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเจ้าตนหลวงพระรับศีลรับพรชาวพุทธหลั่งไหลมาแน่นขนัดที่บริเวณวัด เพื่อมากราบลไหว้ พระเจ้าตนหลว.,พระเจ้าตนหลวงจำลอง,สิ่งศักดิ์ศิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาอีกด้วยมีกิจกรรมต่างๆ ในงานมากมาย ที่คึกคักเป็นพิเศษก็คือบริเวณ ด้านหน้า และด้านข้างวัดจะมีพ่อค้า แม่ค้า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาชุมนุมกันที่นี้ เพิ่อจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง พืชผลสด ๆ ทางการเกษตร สินค้าOTOPพะเยา และอาหารการกินมากมาย เป็นสินค้าจากชาวบ้านจริง ๆ..{{คลิปข่าว}}  http://bit.ly/1TtIhxG

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..