ปราชญ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา : ชวาวาด

ปราชญ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา : ชวาวาด

วันศุกร์ 9 กย.2559 นี้..ป้าวาด ยาเย็น เจ้าของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา บ.สันป่าม่วง หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา พร้อมด้วยสมาชิก ได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน นำโดย อ.ลักษมี ศรีสมเพชร สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา

ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัย จาก ประเทศญี่ปุ่น และ อเมริกา จำนวน 50 คน ตามโครงการแปซิฟิคดรีม ประกอบด้วย นศ.ไทย 12 คน นศ.ญี่ปุ่น 10 คน และ นศ.สหรัฐอเมริกา 10 คน มาศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบในอนาคต นำไปพัฒนาการออกแบบสมัยใหม่ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง และ พะเยา

ที่ จ.พะเยา ภาคเช้าที่ กลุ่มใยกล้วย บ.ป่าฝาง อ.ภูกามยาว,ภาคบ่าย ที่ กลุ่มผักตบชวา บ.บัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา และหัตถกรรมผักตบชวา บ.สันป่าม่วง หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา…

นักศึกษาจะกลับมาภายในอีก 2 อาทิตย์ เพื่อที่จะนำข้อมูลไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ และจะกลับมาที่กลุ่ม เพื่อดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่สากลต่อไป….

 

ติดต่อสอบถาม : นางวาด  ยาเย็น ประธานกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา โทร.054-413440 , 081-0330356  พิกัดนำทาง GPS ที่ตำแหน่ง N 19.15080 E 99.93299 

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..