ปัตตานี: ในวันสันติภาพสากล

ปัตตานี: ในวันสันติภาพสากล

ปัตตานี: ในวันสันติภาพสากล

 

20152109200730.jpg

จากความพยายามในการประคับคองและขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วให้สามารถเดินต่อไปได้และร่วมกันสร้างภาพแห่งสันติที่ผู้คนชายแดนใต้ได้เข้าใกล้มากยิ่งขึ้น วันนี้เป็นอีกวันสำหรับนักกิจกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสันติภาพเนื่องในวัน “สันติภาพสากล” เพื่อร่วมกันสร้างจินตนาการและสำนึกรักในสันติภาพของผู้คนในพื้นที่ ด้วยหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน

 

กิจกรรม ปัน ปั่น ปั้น 0.3 “ปาตานีปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ” (Patani Bike For Peace Dignity For All 2015)

เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแสดงและเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัยและสันติภาพ โดยเริ่มปั่นกันที่ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และมีปลายทางไปสิ้นสุดที่ มัสยิดกรือเซะ นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วยังมีวงแลกเปลี่ยนปั้นสันติภาพ และกิจกรรมปันน้ำใจเพื่อนมนุษย์พี่น้องซีเรียอีกด้วย

20152109172006.jpg20152109172026.jpg20152109172049.jpg

ขอบคุณภาพจาก Hadi Wijaya

 

เดินขบวนรณรงค์เพื่อสันติภาพ ยุติความรุนแรง และต่อต้านยาเสพติด

เป็นกิจกรรมการเดินขบวนของกลุ่มนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เพื่อเดินรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากล ตั้งแต่ถนนเจริญประดิษฐ์ ถึงวงเวียนหอนาฬิกา ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสายหน้ามหาวิทยาลัย และกลับมายัง ม.อ.ปัตตานี โดยมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมราว 400 คน

20152109172951.jpg20152109172825.jpg20152109173009.jpg

ขอบคุณภาพจาก สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

 

วงเสวนา “มนุษย์ ความขัดเเย้ง ศักดิ์ศรี เเละสันติภาพ”

จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Capacity building for southernmost student center (CAPAcenter) เป็นกิจกรรมเสวนาเนื่องในวันสันติภาพสากล โดย อาจารย์พันธ์ุพิพิธ พิพิธพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมด้วย ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง อาจารย์ประจำสาขามลายูศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และ คุณมูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ ประธานมูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้องมินิเธียเตอร์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ ม.อ.ปัตตานี

20152109173718.jpg

 

ครั้งแรก… เมื่อเสียงระฆังสันติภาพดังขึ้น

ปี 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติประกาศมติที่รับรองโดยคอสตารีกา ให้วันเปิดประชุมสามัญวันสันติภาพสากล (ซึ่งตรงกับวันอังคารที่สามของเดือนกันยายน) เพื่อให้ความสำคัญกับสันติภาพ 20 ปีให้หลัง ที่ประชุมใหญ่มีมติใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักร และคอสตารีกา ให้กำหนดวันที่แน่นอนและประกาศเป็นวันยุติการสู้รบของโลก (a global ceasefire day) คือ วันที่ 21 กันยายนเป็น องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันนี้เป็น “วันสันติภาพสากล” (The International Day of Peace) เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิง หยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังได้เชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ ชุมชน และองค์กรอิสระ ให้เฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก    

วันนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นของวันสันติภาพสากล ระฆังสันติภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค ระฆังใบนี้ถือเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม โดยมีการสลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ข้างระฆังว่า Long live absolute world peace. ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง