ปั่นจักรยานภูอานม้าใจเกินร้อย “หนาวนี้ที่เชียงคำ รักนี้ที่ภูอานม้า”

ปั่นจักรยานภูอานม้าใจเกินร้อย “หนาวนี้ที่เชียงคำ รักนี้ที่ภูอานม้า”

ปั่นจักรยานภูอานม้าใจเกินร้อย “หนาวนี้ที่เชียงคำ รักนี้ที่ภูอานม้า”…เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 จุดปล่อยตัว ณ เทศสบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา..ประธานโดย นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน โดย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ

การจัดโครงการปั่นจักรยานภูอานม้าใจเกินร้อย..ครั้งที่ 1..”หนาวนี้ที่เชียงคำ รักนี้ที่ผภูอานม้า”..มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการปั่นจักรยาน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูอานม้ าและโครงการหลวง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” บ้านหนองห้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โดยมีเป้าหมายนักปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานภูอาน ใจเกินร้อย ครั้งที่ 1 หนาวนี้ที่จะทำ รักนี้ที่ผู้อ่านมาในครั้งนี้ อำเภอเชียงคำได้กำหนดให้มีกิจกรรมปั่นจักรยานใจเกินร้อย ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

กิจกรรมเที่ยวชม “ภูอานม้า” และกิจกรรมเที่ยวชมโครงการหลวงบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จุดปล่อยตัวนักกีฬา ณ เทศบาลตำบลฝายกวาง..นักกีฬา 500 คน เวลา 08.00 น.

เส้นทางถนนมุ่งไปที่ แยกบ้านแฮะ-บ.น้ำมิน ขึ้นสู่ บ.ต้นผึ้ง..ถึง บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ.หนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ ระยะทาง 35 กิโลเมตร…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..