ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพ

ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพ

                       วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557  กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีร่วมกับกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่สนใจ  รวมตัวกันสื่อสารเรื่องราวในงานประชุมวิชาการนานาชาติ การสื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพผ่านช่องทางสถานี ปาเต๊ะ TV  ห้องข่าวสันติภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

                      ซึ่งนับได้ว่าผ่านมาเป็นระยะเวลา 7 เดือนแล้ว เริ่มออกอากาศครั้งแรกทาง TV online ในงานสื่อสันติภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังได้ประสานพลังกับกลุ่มภาคประชาสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นในนี้เพื่อเป็นสื่อหนึ่งในการนำเสนอข่าวสารที่สะท้อนผ่านมุมมองของนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน

20142208133820.jpg

ขอขอบคุณภาพจาก คุณอับดุลกอยยูม ตาเละ 

                     อาจารย์อมรรัตน์    ชนะการณ์ กล่าวว่า  สำหรับการเกิดของปาเต๊ะทีวี เรามองว่านักศึกษาของเรา  มีศักยภาพ ที่จะทำงานเป็นนักข่าวสื่อสันติภาพ อีกทั้งได้ร่วมมือกันกับกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดรายการพิเศษต่างๆในงานครั้งนี้  และปาเต๊ะทีวีเปรียบเสมือนห้องเรียนห้องใหญ่ ในการปฏิบัติงานจริง ให้นักศึกษารวมถึงภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่สนใจ ได้ฝึกงานปฏิบัติงานจริง เชื่อว่าทุกคนเมื่อได้ฝึกทดลองทำจริง และสิ่งที่อยู่ภายในตอนนี้ ทุกคนกำลัง สวมวิญญาณนักข่าว นักสื่อสารเพื่อสันติภาพ คิดว่าหากเราได้มาร่วมงานตรงนี้ สื่อสารเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับรู้เรื่องส่วนของสิ่งดีๆ และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมากขึ้น

                    มุฮัมมัดมุมิน  มูหนะ  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว่า  รู้สึกดีใจ ที่ได้มาร่วมทำงานข่าว ในสถานี ปาเต๊ะทีวีเพื่อนำเสนอข่าวสารในพื้นที่เล็กๆ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ ประเด็นหรือมุมองด้านสันติภาพ  อีกอย่างก็เป็นคนที่เรียนในพื้นที่และสามารถเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสื่อสารเรื่องราวที่ยังไม่ถูกสะท้อน

                 ภัทรานิษฐ์  จิตสุวรรณ  นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กล่าว่า วันนี้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลัก ในการดำเนินรายการ  สถานีปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพและในวันนี้จะเป็นตัวแทนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดเรื่องราว ของการสื่อสารความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในสังคมของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายในงาน การประชุมนานานชาติ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ อีกทั้งรู้สึกที่ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว 

 ABOUT THE AUTHOR

ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพ