ป้าวาด : นักออกแบบหัตถกรรมผักตบชวาแห่งเมืองพะเยา

ป้าวาด : นักออกแบบหัตถกรรมผักตบชวาแห่งเมืองพะเยา

เยี่ยมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา”ป้าวาด ยาเย็น” ที่ บ้านสันป่าม่วง หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา “ป้าวาด” นางวาด ยาเย็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา ณ ที่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พิกัดนำทาง N 19.18030 E 99.83656 ติดต่อป้าวาดที่ โทร.086-1157615

“กระเป๋าผักตบชวา” ทำมาจากผักตบชวาวัตถุดิบในท้องถิ่น นำมาจากกว๊านพะเยาที่ไม่เป็นประโยชน์ ได้นำมาออกแบบแปรรูปเป็นของใช้ได้หลากหลายชนิด ย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ดินโคลน ขมิ้น ครั่ง ยอดใบสัก ดอกอัญชัญ ลูกมะเกลือ ไม้ฝาง เป็นต้น…แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของป้าวาดเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ขึ้นรา 100 % สีไม่ตก ไม่ยุ่ยง่าย ประโยชน์ใช้สอย ๖ ปี…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..