ผลผลิตของชาวสวนลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ปี 2559 นี้

ผลผลิตของชาวสวนลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ปี 2559 นี้

จังหวัดพะเยา แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคมนี้ ณ สนามกลางเวียง ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา

วันนี้ (19 พ.ค.59) ที่สวนลุงเลง บ้านเหยี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา , นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา , นางกรภัค ธนฐิตะกวิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา , นายวิสิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอแม่ใจ , และ พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 34 ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559

ซึ่งปีนี้จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2559 ที่ สนามกลางเวียง ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านการตลาด ทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดโดยตรงให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพดีของจังหวัดพะเยาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เกิดการซื้อขาย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคลิ้นจี่คุณภาพดีของจังหวัดพะเยา

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ทั้งหมด 15,572 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ 2,196 ราย มีผลผลิตในปีที่ผ่านมา จำนวน 8,842 ตัน ในปี 2559 มีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 5,312 ตัน ซึ่งผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 58.10 เนื่องจากจังหวัดพะเยาได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลิ้นจี่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ ที่ลิ้นจี่มีคุณภาพดีสามารถออกจำหน่ายได้ นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังได้รับงบประมาณสนับสนุนกระดาษห่อผลผลิตลิ้นจี่ กล่องบรรจุผลผลิตลิ้นจี่ และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือ QR CODE เพื่อให้ชาวสวนลิ้นจี่ได้ผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ดังนั้นการจัดแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการณรงค์และกระตุ้นการบริโภคลิ้นจี่คุณภาพดีให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่จังหวัดพะเยา

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา , การประกวดธิดาลิ้นจี่ , การสาธิตการประกอบอาหารคาวหวานด้วยลิ้นจี่ , การจำหน่ายสิ้นจี่ , การบริการสินค้าส่งลิ้นจี่ไปต่างจังหวัด , การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และ การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการต่างๆ

จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เที่ยวชมงานและซื้อลิ้นจี่คุณภาพดีได้ในงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมชมขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีแต่ละอำเภอ ในพิธีเปิดงานวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ที่บริเวณสนามกลางเวียง ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..