ผลผลิตลองกองในพื้นที่อำเภอพบพระ พืชทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสร้างรายได้ สร้างคน สร้างงาน ตามเกษตรทฤษฎีผสมผสาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลผลิตลองกองในพื้นที่อำเภอพบพระ พืชทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสร้างรายได้ สร้างคน สร้างงาน ตามเกษตรทฤษฎีผสมผสาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลผลิตลองกองในพื้นที่อำเภอพบพระ พืชทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสร้างรายได้ สร้างคน สร้างงาน ตามเกษตรทฤษฎีผสมผสาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                นายสุชาติ โพธิสุวรรณ อายุ48ปี บ้านเลขที่91หมู่ที่4บ้านทหารผ่านศึก ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก เล่าว่า ตนเคยเป็นทหารเกณฑ์ที่ประจำค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ เป็นอดีตทหารผ่านศึก ได้รับที่ดิน ทำกินจำนวน 20 ไร่ จากโครงการ  “โครงการจัดสรรพื้นที่ทำกินอำเภอพบพระ” หรือ พพพ.โดย.กองทัพภาคที่3มอบให้ทำกินตนได้มาอยู่ที่บ้านทหารผ่านศึก ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2533 และได้ปลูก ต้นลองกองและปลูกปนกับต้นไม้อื่นๆ จำนวน5ต้น ปลูกมาประมาณ15ปี แล้ว โดยใช้วิธีธรรมชาติผลผลิตที่ได้มีรสชาติดีมากให้ผลผลิตมากถึงกว่า 100 กิโลกรัม    และให้ผลผลิตช้ากว่าจังหวัดอื่นๆ นายสุชาติ โพธิสุวรรณ จึงเห็นว่าลองกองเป็นพืชทางเลือกที่สามารถปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง และได้แนะนำว่า เพราะอากาศในพื้นที่อำเภอพบพระ มีฝน มีแดด อากาศดี เหมาะแก่การปลูกลองกอง แต่ต้องปลูกแซมกับต้นไม้อื่นๆด้วย จะได้ผลผลิคดีมาก และเป็นพืชที่น่าส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเป็นอย่างยิ่ง ตามเกษตรทฤษฎีผสมผสาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป