ผาตั้ง : ดินแดนแห่งความพอเพียง

ผาตั้ง : ดินแดนแห่งความพอเพียง

กิจกรรม “ผู้ว่าฯศุภชัยฯเยี่ยมชุมชน” บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
กิจกรรม ”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน” วันอาทิตย์ที่ 25 มิย.2559 บ.ท่านผู้ว่าฯศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านได้ใช้เวลาวันหยุดลงพื้นที่ เยี่ยมชุมชน บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง..

ออกเดินทาง ณ จวนผู้ว่าฯ เวลา 10.00 น. รวมระยะทาง 105 กม.ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ชม. ถึงแม้การเดินทางของคณะผู้ตรวจเยี่ยมในวันนี้จะใช้เวลามากสักหน่อย แต่พอมาถึงหมู่บ้านก็รู้สึกชื่นชม และภาคภูมิใจ ในความเป็นอัตตลักษณ์และความเข้มแข็งของชุมชนแห่งความพอเพียง “บ้านผาตั้ง” แห่งนี้…

“ผาตั้ง”..เป็นชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ระยะทาง 106 กิโลเมตร…ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของ”ถ้ำผาตั้ง”สถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 
ชุมชนผาตั้ง..เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นของจังหวัดพะเยา ในปี 2558 เป็นต้นแบบที่ดีที่จะขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ออกไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้อีกด้วย มีครัวเรือนจำนวน 149หลังคาเรือน มีประชากร 750 คน อาชีพหลักการทำการเกษตร ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์และอาชีพรองรับจ้างทั่วไป..

ทางผู้นำชุมชนได้นำคณะผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมจุดกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อนี้..

จุดแรก ..ผู้นำชุมชนนำผู้ว่าฯศุภชัยมาที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน..”ถ้ำผาตั้ง” แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นโพรงถ้ำลึกประมาณ 800 เมตร ภายในถ้ำได้ชมหินงอก หินย้อยที่สวยงาม มีพระพุทธรูปสร้างโดยทหารไทย ในสมัยของการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต ที่นี่เคยถูกใช้เป็นฐานทัพ และปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของชุมชนผาตั้ง…

จุดที่ 2 เยี่ยมครัวเรือนปลูกทุเรียน นายสาคร คำเรือง ปลูก 8 ต้น ให้ผลผลิตแล้ว รสชาติดี แต่ปีนี้ประสบภัยแล้ง อากาศร้อน ผลร่วง ไม่ได้ผลผลิต

จุดที่ 3 ครัวเรือนต้นแบบ นายศรีวรรณ ต่อมคำ..ผู้เพาะกล้าผักหวานขายเป็นรายได้แก่ครอบครัว พท.ของตนเองก็ปลูกผักหวานด้วย และ,เลี้ยงหมู-เป็ด-ไก่,

จุดที่ 4 กลุ่มเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ จัดตั้งปี 2556 เยาวชนก่อตั้ง 10 คน กิจกรรม เพาะพันธุ์กล้าไม้,ทำแผนที่ขอบเขตป่าชุมชน,ปลูกป่าเสริมในป่าชุมชน,ทำฝายชะลอน้ำ,ปัจจุบันขยายแนวคิดและขยายเครือข่ายเยาวชนในโรงเรียน ใน พท.ตำบลขุนควร,ร่วมโครงการพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริฯ,การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน,ปี 2558 รับโล่พระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดเยาวชนระดับประเทศ 60 โรงเรียน รับโล่กับ ดร.สุเมช ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดที่ 5 ครอบครัว นางอารีย์ ราชวงค์คำ ปลูกผักสวนครัวลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้,ผลิตปุ๋ยEM,ผลิตอาหารสัตว์เอง,ทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง และยังเลี้ยงปลาบ่อพลาสติก เพื่อบริโภคในครัวเรือน

จุดที่ 6 โรงผลิตปุ๋นอินทรีย์ สมาชิกกลุ่ม 57 คน,ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์-ลดต้นทุนการเกษตร และที่สำคัญยังแก้ปัญหาสารตกค้างในดิน และยังบำรุงรักษาสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์แบบยั่งยืน

จุดที่ 7 ครัวเรือนนายสว่าง ใจเย็น เกษตรกรอาชีพปลูก-เพาะงอกผักหวานป่า ใน พท.7 ไร่ ปลูกผักหวาน 3,000 ต้น เป็นวิทยากร สร้างเครือข่ายปลูกผักหวานป่าเป็นอาชีพเสริม กว่าจะได้รับประทานเจ้าผักหวานป่ายอดอ่อนอย่างที่เห็นนี้ ต้องรอกันเป็นฤดู และต้องเก็บมาจากป่าเท่านั้น แต่ปัจจุบันที่ บ้านผาตั้ง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เขาสามารถเพาะเมล็ดและนำมาปลูกเพื่อรับประทานกันเองในครัวเรือนได้ทั้งปี และยังจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วย

…ก่อนเดินทางกลับจังหวัดพะเยา ได้แวะเยี่ยมครัวเรือนปลูกผักหวานป่าเป็นอาชีพ ซึ่งผักหวานป่าโตเต็มที่-ขายเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำ นายวุ่น ปินตา ที่ บ.สบเกี๋ยง..หมู่ 3 ต.ขุนควร ทางผ่านเดินทางกลับ จ.พะเยา….ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมในวันนี้..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..