ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบเพื่อดูแลโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบเพื่อดูแลโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เขตรับผิดชอบเพื่อดูแลโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน

                ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อดูแลในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและประสานมาทางสมาชิกสภาเทศบาล โดยได้เริ่มจากบริเวณแฟลตเทศบาลนครแม่สอดที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากโดยบริเวณด้านหลังมีต้นไม้สูง เป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะอยู่ใกล้สายไฟฟ้า และใกล้หม้อแปลง จังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิง เข้าทำการตัดต้นไม้  กิ่งไม่ และตัดหญ้าภายในพื้นที่ เพื่อไม่ได้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย และหลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง ถนนบริเวณหลังโรงแรม ฮอพ อินท์ ที่เทศบาลได้ทำถนนเชื่อมจากชุมชนชุมพลพัฒนาออกสู่ถนนสายเอเชีย แต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังต้องมีการประสานกับแขวงการทางเพื่อทำการเชื่อมต่อถนนให้สามารถใช้ได้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานหน้าศาลเจ้าจีน สะพานในชุมชนดอนไชย และสะพานเชื่อมต่อเทศบาลนครแม่สอดกับตำบลพระธาตุผาแดง ที่บริเวณคอสะพานมีการทรุดตัว อันเนื่องมาจากแรงพัดของน้ำที่ทำให้มีการเสียหาร และราวสะพานเสียหาย  หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนสองแควสอง ที่ได้ทำการราดยางบนถนนและจะทำการขยายถนนให้เต็มพื้นที่ผิวถนนเพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรของประชาชน และทำรางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่อีกด้วย โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะได้นำข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานและเร่งดำนินการในการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป