ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ ที่ 4 ระบุการสู้รบในพม่าไม่กระทบไทย เชื่อเจรจากันได้ด้วยสันติวิธี – ด้านกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงส่งตัวแทน ประชุมหารือร่วมพม่าที่จังหวัดผาอันวันนี้ ยุติปัญหา

ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ ที่ 4 ระบุการสู้รบในพม่าไม่กระทบไทย เชื่อเจรจากันได้ด้วยสันติวิธี – ด้านกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงส่งตัวแทน ประชุมหารือร่วมพม่าที่จังหวัดผาอันวันนี้ ยุติปัญหา

ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ ที่  4 ระบุการสู้รบในพม่าไม่กระทบไทย เชื่อเจรจากันได้ด้วยสันติวิธี – ด้านกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงส่งตัวแทน ประชุมหารือร่วมพม่าที่จังหวัดผาอันวันนี้ ยุติปัญหา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด จังหวัดตาก ที่ดูแลพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า (อ.แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด-ท่าสองยาง-อ.อุ้มผาง) กล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง DKBA กลุ่ม พลจัตวาจ่อแท็ค (หรือ พล.จ.จ่อแซค) แห่งกองทัพกะเหรี่ยง DKBA กลุ่มโกล้ทูวา ที่ได้มีการยิงปะทะกันที่บริเวณเส้นทางถนนจังหวัดเมียวดี-จังหวัดกอกาเรก รัฐกะเหรี่ยง ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ไปทางตะวันตก ประมาณ 30 ไมล์ ว่า การสู้รบไม่ส่งผลกระทบกับฝ่ายไทย ทั้งด้านความมั่นคงและด้านไม่มีผลกระทบต่อการค้าชายแดน และคาดว่าการสู้รบจะยุติในเร็ววันนี้ เพราะกำลังมีการประสานกันระหว่างพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงทุกกลุ่มในพื้นที่เพื่อหาข้อยุติของปัญหาและทำให้เกิดความสงบและสันติในพื้นที่ ปัญหาเรื่องนี้จะยุติด้วยการเจรจา อย่างไรก็แม้มีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือมีการสู้ต่อเนื่อง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด ที่ดูแลความั่นคง ตามแนวชายแดนก็มีแผนการป้องกันและแผนรองรับผู้อพยพทั้งฝ่ายพม่าและฝ่ายกะเหรี่ยง ที่เป็นประชาชน ซึ่งตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-พม่า ระดับท้องถิ่น TBC แม่สอด-เมียวดี ฝ่ายไทย ก็ได้ประสานกับ TBC ฝ่ายพม่าที่จังหวัดเมียวดีโดยตลอด และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งพม่าก็แจ้งว่าสามารถพูดคุยเจรจาและยุติปัญหาได้อย่างสันติ

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะเดียวกัน กองกำลังชนกลุ่มน้อย กลุ่ม กะเหรี่ยง KNUสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ ที่มี นายพลพอโด้ เป็นผู้แทน กลุ่ม BGF หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดน ภายใต้การนำของนายพลหม่องชิดตู่ และกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) มี พ.อ.เตเร บุตรชายนายพลโบเมียะ อดีตผู้นำกะเหรี่ยง ได้มีการนัดหารือกันและจะไปพบกับ พล.จ.จ่อแซค(จ่อแท๊ค) ที่เมืองผาอัน ในฐานะกองกำลังชนชาวกะเหรี่ยงด้วยกัน เพื่อขอให้กองกำลังทหารกะเหรี่ยง ดีเคบีเอ.กลุ่มกลุ่มโกล้ทูวา ของ พล.จ.จ่อแท๊ค ได้ยุติการสู้รบหรือยิงปะทะกับฝ่ายทหารพม่า เพื่อให้เกิดความสงบและมีสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี

ภาพ / ศิริพันธ์  นันทะศิริ   ข่าว / อัศวิน  พินิจวงษ์

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป