ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวจีน ลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวจีน ลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวจีน ลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา

นางสาว ธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ร่วมกับ นายวรรธนะชัย พิพัฒน์ทองพันธ์ ผู้จัดการ เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นำคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน พี่น้องสื่อมวลชน นักธุรกิจด้านการค้า การท่องเที่ยว จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางลงพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก เพื่อศึกษาข้อมูล การค้า การท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด-เมียวดี เชื่อมสัมพันธไมตรี บ้านพี่เมืองน้อง ชาวไทย จีน เมียนมา โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างบ้านปูเตอร์ และเที่ยวชมความงามของน้ำตก ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จากนั้นไปผ่อนคลายสุขภาพด้วยการลงแช่บ่อน้ำร้อน ที่บ้านห้วยน้ำนัก แวะเที่ยวชมสวนกุหลาบพันปีที่ไร่ปฐมเพชร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อนำข้อมูลต่างๆไปลงนิตยสารของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้กลุ่มนายทุนผู้ประกอบการค้า การท่องเที่ยว ได้ชมและศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ ไทย-จีน-เมียนมา ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป