ผู้ว่าตากตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานีบำบัดทุกข์ในพื้นที่อำเภอพบพระติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล

ผู้ว่าตากตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานีบำบัดทุกข์ในพื้นที่อำเภอพบพระติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล

ผู้ว่าตากตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานีบำบัดทุกข์ในพื้นที่อำเภอพบพระติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล

นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่อำเภอพบพระ โดยได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมไทยพัฒนา และ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เพื่อตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองท้องถิ่น   และสถานีบำบัดทุกข์ในพื้นที่อำเภอพบพระ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล โดยมีนายฉัทธนาตย์  เทียนขาว นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ในเวลาต่อมานายสมชัยฐ์  หทะยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมเยือนชาวบ้านร่มเกล้าสหมิตร และบ้านร่มเกล้าเจริญสุข ต.คีรีราษฎร์อ.พบพระ จ.ตากแวะชมร้านดอยประดับเงิน กม.48 ที่จำหน่ายเครื่องเงินแท้ ทุกชนิดสร้อยคอ แหวน กำไลของคุณสุจิณณา ลีหิรัญเจริญกิจที่เป็นสินค้าโอทอปหนึ่งผลิตพันธุ์หนึ่งตำบล ที่ผลิตในอำพบพระ

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป