ผู้ว่าตากประกาศอิสระภาพพืชพรรณจากสารเคมีที่พบพระ

ผู้ว่าตากประกาศอิสระภาพพืชพรรณจากสารเคมีที่พบพระ

ผู้ว่าตากประกาศอิสระภาพพืชพรรณจากสารเคมีที่อำเภอพบพระ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป