ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเมียนมา ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเมียนมา ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเมียนมา ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

                เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2559 นายสมชัยฐ์ หทยะตันติย์ ผวจ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รอง ผวจ.ตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งนำโดยท่าน ผวจ.เมียวดี นายอูหลิ่ว โกอู  พร้อมด้วยคณะส่วนราชการจังหวัดเมียวดี อาทิ ผอ.เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเมียวดี หรือเมียวดีเทรดโซน หัวหน้าด่าน ตม. หัวหน้าสรรพกร หอการค้าจังหวัดเมียวดี และนักธุรกิจชาวเมียนมา มาศึกษาข้อมูลการดำเนินงาน ความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้พร้อมร่วมหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกันทั้งทางด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง การวางแผนด้านแรงงาน ด้านระบบสาธารณูปโภค เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนทั้งสองเมืองในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือaec ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป