ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันชาติประเทศเมียนมา ปีที่ 68

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันชาติประเทศเมียนมา ปีที่ 68

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันชาติประเทศเมียนมา ปีที่ 68

                วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันชาติประเทศเมียนมา ปีที่ 68  ณ บริเวณสนามหน้าโรงพยาบาลจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา โดยนายหลิ่ว โก่ อู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี  ได้เชิญเพื่อเป็นเกียรติในการทำพิธีสำคัญของประเทศ ร่วมกับข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดเมียวดี พร้อมทั้งยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ สู่ความเข้มแข็งของเมืองพี่เมืองน้อง Sister City ตาก เมียวดี ในทุกมิติ

                สำหรับวันชาติประเทศเมียนมา ตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2559 โดยวันดังกล่าวเป็นวันที่ประเทศเมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษ หลังถูกอังกฤษครอบครองมาตั้งแต่ปี 2369 ร่วมประมาณ 70 ปี ทางรัฐบาลประเทศเมียนมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของประเทศจึงจัดงานวันชาติประเทศเมียนมาร์ขึ้นในทุกๆปี  โดยให้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมพิธี เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งอิสรภาพของประเทศเมียนมาร์ พร้อมทั้งอ่านสารจาก ประธานาธิบดีประเทศเมียนมา เพื่อสร้างความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติและเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไป

                นอกจากนี้ หลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี นำคณะ ร่วมรับประทานอาหารเช้า และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆที่ทางจังหวัดเมียวดีจัดขึ้นอีกด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป