ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 58 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม บ้านพี่เมืองน้อง มาสอด-เมียวดี พร้อมด้วยส่วนราชการ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  และพ่อค้าประชาชน นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง และเครื่องสังฆภัณฑ์ จำนวน 3 คันรถบรรทุก ไปมอบให้กับนายอูหล่วยกั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ณ ที่ทำการอำเภอจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคตะวันตกของประเทศเมียนมา โดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกระดับ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ทั้งนี้ การรับบริจาคของศูนย์ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม บ้านพี่เมืองน้อง แม่สอด-เมียวดี ยังคงมีทุกภาคส่วนนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องอุปโภค-บริโภค มาบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดตากจะทยอยนำส่งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เพื่อส่งต่อให้กับทางการเมียนมา นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 12 รัฐ ทั้งรัฐคะฉิ่น เมืองพะโค รัฐยะไข่ และเขตสะกาย

จากรายงานล่าสุด มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 69 คน และมากกว่า 260,000 คน ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ เฉพาะในรัฐยะไข่มีผู้เสียชีวิตถึง 41 คน

ภาพ / ข่าว  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป