ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามดูปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล พบว่าถึงขั้นวิกฤตน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามดูปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล พบว่าถึงขั้นวิกฤตน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามดูปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล พบว่าถึงขั้นวิกฤตน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามดูปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล เนื่องจากทราบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล ลดลงถึงขั้นวิกฤตระดับที่ 2 พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ตนเองมีความเป็นห่วงในสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพลอย่างมาก เพราะจากที่รับทราบข้อมูลปริมาณน้ำแต่ละวัน นับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ค่อนข้างแล้งกว่าทุกปี ฝนก็ไม่ตกจึงไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมเขื่อน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนลุ่มน้ำอาจได้รับผลกระทบกับการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ดังนั้นจึงอยากเตือนให้ประชาชนลุ่มน้ำ ให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพล อยู่ในขั้นวิกฤตระดับที่ 2 คือ ไม่สามารถระบายเพื่อการเกษตร แต่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค ระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำวันละ 8 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น ขณะนี้เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 3,943 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 29.29 มีน้ำที่สามารถระบายได้เพียง 143 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 1.48

ภาพ / ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป