ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายรัฐบาล

                ที่ตลาดนัดชุมชน กาดแลง ถนนคนเมือง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ โดยโครงการดังกล่าว เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการในทุกพื้นที่ สำหรับอำเภอแม่ระมาดได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจำนวน 50,000 บาท ซึ่งโครงการฯนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชน ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบการอาชีพ OTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอนและมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เยี่ยมชมร้านค้าและพบปะพูดคุยกับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป สำหรับภายในกาดแลง ถนนคนเมือง มีทั้งการประกวดทำอาหารพื้นเมือง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆในพื้นที่ สินค้าโอทอป และสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย ซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดค้าขายกันทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ภาพ / ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

//////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป