ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด เป็นเจ้าภาพงานศพนายสมยศ ตาสะหลี ที่วัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด เป็นเจ้าภาพงานศพนายสมยศ ตาสะหลี ที่วัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด เป็นเจ้าภาพงานศพนายสมยศ   ตาสะหลี ที่วัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ศาลาวัดชุมพลคีรี  นายสมชัยฐ์  หทยะตันติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์  รองผู้ว่าราชการ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกุล  เครือวีระ  นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายบรรเจิด  ลาวัณรัตนากุล  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ นายสมยศ  ตาสะหลี อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด ซึ่งเป็นคืนที่ 5 ของการบำเพ็ญกุศลศพ นายสมยศ  ตาสะหลี ที่ได้เสียชีวิตจากโรคประจำตัว ไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยมีกำหนดจะเคลื่อนศพไปยังสุสานหลวงในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยจะเริ่มเคลื่อนศพในเวลา 13.00 น. และจะเริ่มพิธีมาติกาบังสุกุลประชุมเพลิง ในเวลา 14.00 น./////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป