ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดขบวนแห่สิงโต อวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมียวดี เนื่องในวันตรุษจีน เชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตาก – เมียวดี สู่ความเจริญรุงเรือง ทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดขบวนแห่สิงโต อวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมียวดี เนื่องในวันตรุษจีน เชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตาก – เมียวดี สู่ความเจริญรุงเรือง ทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดขบวนแห่สิงโต อวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมียวดี เนื่องในวันตรุษจีน เชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตาก – เมียวดี สู่ความเจริญรุงเรือง ทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศ

                เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย  นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน นำขบวนแห่สิงโต ในกิจกรรมตรุษจีนสองแผ่นดิน ตาก-เมียวดี สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง สร้างเสริมสิริมงคล ความสุข โชคลาภ แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเริ่มขบวนแห่สิงโต จาก ฝั่งไทย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดี โดยมีนายอูหล่วยกัวอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พร้อมส่วนราชการ และภาคเอกชน ในจังหวัดเมียวดี นำขบวนแห่สิงโตจากจังหวัดเมียวดีมาให้การต้อนรับบริเวณกลางสะพาน จากนั้นได้นำขบวนแห่สิงโต เดินทางไปเยี่ยมอวยพร นำสิ่งดีๆมอบให้แก่กัน ยังสำนักงานปกครองจังหวัดเมียวดี ที่ว่าการอำเภอเมืองเมียวดี สถานีตำรวจเมียวดี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.เมียวดี ศุลกากร จ.เมียวดี และเทศบาลเมืองเมียวดี  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สร้างความปิติยินดีให้กับทุกภาคส่วน   สำหรับ การจัดกิจกรรม วันตรุษจีนสองแผ่นดิน ตาก เมียวดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ร่วมกันได้จัดขึ้นเป็นปีที่  2 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ ประชาชน ชาวไทยและพม่า สองฝังริมแม่น้ำเมย ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านสังคม และวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้าสานความสัมพันธ์ความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ตาก-เมียวดี สู่ความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป